PostPak pošiljka

PostPak pošiljka

Predajte PostPak pošiljku u najbližem poštanskom uredu na dostavu primatelju na području BIH – HP Mostara.

Više
Predajte PostPak pošiljku u najbližem poštanskom uredu na dostavu primatelju na području BIH – HP Mostara.

Hrvatskom poštom možete poslati PostPak u BIH – poštanske urede u nadležnosti HP Mostar - Popis poštanskih ureda u nadležnosti HP Mostara

Prilikom slanja PostPak pošiljke istu možete dodatno osigurati te zatražiti dopunsku uslugu - uručiti osobno primatelju.

Predaja PostPak pošiljke

Zbog carinskih propisa, pošiljka se treba predati otvorena. PostPak pošiljka se predaje zajedno s popunjenom adresnicom (obrazac PP1) na kojoj je otisnut prijamni broj (BA).
Adresnicu pošiljatelj dobiva u poštanskom uredu, a prilikom predaje pošiljke korisnik dobiva potvrdu o primitku.