Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. tijelo je koje postupa prilikom pritužbi potrošača podnesenih pod pretpostavkama i u skladu s odredbama važećeg Zakona o poštanskim uslugama.

Prigovor koji se odnosi na poštanske usluge (gubitak poštanske pošiljke, prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, neobavljena poštanska usluga ili djelomično obavljena poštanska usluga, više naplaćena cijena poštanske usluge) korisnik može podnijeti davatelju usluge u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu osim prigovora na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, koji je korisnik obvezan podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.
 
HP – Hrvatska pošta d.d. kao davatelj poštanske usluge obvezna je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu.
 
Na pisani odgovor davatelja poštanskih usluga korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora na način propisan Općim uvjetima.

 
Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.