Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. tijelo je koje postupa prilikom pritužbi potrošača podnesenih pod pretpostavkama i u skladu s odredbama važećih Zakona o poštanskim uslugama i Zakona o zaštiti potrošača.

Na pisani odgovor HP – Hrvatske pošte d.d., a koji se odnosi na poštanske usluge, korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora.  Pritužba se može podnijeti u prostorijama HP -Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, te elektroničkom poštom na prituzbe.povjerenstvo@posta.hr. Pritužba se ne naplaćuje ako je predana kao pismo na kojem je napomena „PRITUŽBA“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.
 
Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.
 
U slučaju spora između korisnika i HP-Hrvatske pošte d.d. u vezi s rješavanjem prigovora koji se odnose na poštanske usluge, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanjem spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša – Mihanovića 9, 10110 Zagreb u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača.