90 GODINA ROTARIJANSTVA U HRVATSKOJ
  • Datum izdanja:
  • 06.03.2019.
Vezani proizvodi:
90 GODINA ROTARIJANSTVA U HRVATSKOJ
  • 90 GODINA ROTARIJANSTVA U HRVATSKOJ
  • Ideja Rotaryja je nesebično pomaganje onima koji trebaju pomoć. Danas je Rotary International najveća servisna organizacija u svijetu koja ima više od 1,2 milijuna članova organiziranih u više od 35 000 klubova. Slogan pod kojim danas djeluje Rotary, Service Above Self, koji pokazuje da ideja služenja zajednici mora biti iznad naših pojedinačnih osobnih interesa, jasno upućuje na to kakve članove Rotary želi okupljati.
  • Datum izdanja: 06.03.2019.
90 GODINA ROTARIJANSTVA U HRVATSKOJ
ZBIRKA MARAKA 2019.