Filteri
Upit (naziv / tekst):
Odaberite temu:
Pretraživanje po godini izdanja:
HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – 7. GARDIJSKA BRIGADA „PUMA“
 • Vrsta: P
 • Datum: 18. listopada 2017.
Motiv: amblem 7. gardijske brigade „Puma“ Marka je izdana u arčiću od 6 maraka i sa jednim privjeskom, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Ovo izdanje realizirano je u suradnji s MORH-om i Gradom Varaždinom.
HRVATSKI DOMOVINSKI RAT – 7. GARDIJSKA BRIGADA „PUMA“
500. OBLJETNICA REFORMACIJE U EUROPI
 • Vrsta: P
 • Datum: 4. listopada 2017.
Motiv: reprodukcija portreta Matije Vlačića Ilirika, Friedrich Schiller sveučilište Jena, Njemačka Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
500 GODINA REFORMACIJE U EUROPI
AUTIZAM - ŽIVOT U SVOM SVIJETU
 • Vrsta: P
 • Datum: 18.9.2017.
Motiv: prikaz djeteta u svom svijetu Autorica: Nataša Odak, dizajnerica iz Zagreba Autorica likovnog predloška: Valnea Jurković, učenica 7. razreda Osnovne škole „Centar“ u Rijeci Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
AUTIZAM - ŽIVOT U SVOM SVIJETU
 • Broj: 1114
 • AUTIZAM - ŽIVOT U SVOM SVIJETU
 • Obilježje poremećaja iz spektra autizma jest njihovo javljanje u ranom djetinjstvu, do treće godine djetetova života. Važno je istaknuti da je riječ o neurobiološkom razvojnom poremećaju čija se klinička slika tijekom života pojedinca mijenja te o spektru poremećaja koji se različito manifestiraju u pojedinaca i čija je izraženost ili težina različita.
 • KUPI
ZAJEDNIČKO IZDANJE HRVATSKA – IZRAEL
 • Vrsta: P
 • Datum: 4.9.2017.
Motiv: krunična šumarica i hrvatska perunika Autorica: Sabina Rešić, dizajnerica iz Zagreba Marka je izdana u arku od 12 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Ova je prigodna poštanska marka zajedničko izdanje s Izraelskom poštom.
ZAJEDNIČKO IZDANJE HRVATSKA – IZRAEL
 • Broj: 1113
 • ZAJEDNIČKO IZDANJE HRVATSKA – IZRAEL
 • Bliskost i snaga partnerstva naših nacija proizlazi iz mnogih sličnosti koje nas neraskidivo povezuju. Višestoljetne ideje o vlastitoj državi, borba za nacionalnu emancipaciju i domovinu, iskazivanje predanog domoljublja i zajedništva u teškim povijesnim prilikama dodatno prožimaju našu noviju povijest.
 • KUPI
100. OBLJETNICA PRIKAZIVANJA PRVOG HRVATSKOG IGRANOG FILMA
 • Vrsta: P
 • Datum: 28.8.2017.
Motiv: snimka prizora iz filma Brcko u Zagrebu, 1917. Izvor: HR-HDA-1392, Zbirka fotografija hrvatskog filma Autori: Marko Šesnić i Goran Turković, dizajneri iz Zagreba Marka je izdana u arčiću od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
100. OBLJETNICA PRIKAZIVANJA PRVOG HRVATSKOG IGRANOG FILMA