Filteri
Upit (naziv / tekst):
Odaberite temu:
Pretraživanje po godini izdanja:
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI
 • Vrsta: P
 • Datum: 22.3.2023.
Motivi: danji leptiri – močvarna riđa, južni lastin rep, topolnjak Marke su izdane u arcima od 20 maraka i karnetima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC) te tri maksimum-karte.
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, topolnjak
 • Broj: 1434
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, topolnjak
 • Topolnjak Limenitis populi (Linnaeus, 1758) je danji leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae) nezaboravne ljepote krila i zadivljujućih staništa na kojima obitava. Staništa vrste su svijetle bjelogorične i miješane šume u kojima rastu biljke hraniteljice gusjenice jasika topola (Populus tremula) i crna topola (Populus nigra).
 • KUPI
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, močvarna riđa
 • Broj: 1433
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, močvarna riđa
 • Močvarna riđa (Euphydryas aurinia) jedna je od najprepoznatljivijih vrsta iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Dobila je ime prema tipu staništa na kojem najčešće boravi, a to su vlažne livade. U Hrvatskoj su poznata dva ekološka tipa vrste – populacije koje nastanjuju vlažne travnjake kontinentalne regije te populacije suhih travnjaka alpske i mediteranske regije Hrvatske.
 • KUPI
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, južni lastin rep
 • Broj: 1432
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, južni lastin rep
 • Južni lastin rep (Papilio alexanor, [1800]) jedan je od najkarizmatičnijih danjih leptira Hrvatske. Vrsta je jedna od sedam lako prepoznatljivih i velikih danjih leptira iz porodice lastinrepaca (Papilionidae) u Hrvatskoj, raspona krila imaga od 55 do 70 mm i ženki koje su u pravilu veće od mužjaka.
 • KUPI
MOSTOVI I VIJADUKTI
 • Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
 • Datum: 20.3.2023.
Motivi: Most 3. gardijske brigade „Kune“ i vijadukt Mirna Prigodni poštanski blok čine dvije marke, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
MOSTOVI I VIJADUKTI, vijadukt Mirna
 • Broj: 1431
 • MOSTOVI I VIJADUKTI, vijadukt Mirna
 • naplavna dolina rijeke Mirne premoštena je velebnim vijaduktom (mostom) ukupne duljine 1378 m.Ukupna širina objekta je 10,10 m, koju čine dva vozna traka širine po 3,5 m te po dva zaštitna pojasa širine po 1,0 m i prostori zaštitne ograde širine po 0,5 m.
 • KUPI
MOSTOVI I VIJADUKTI, Most 3. gardijske brigade „Kune“
USKRS 2023.
 • Vrsta: P
 • Datum: 16.3.2023.
Motiv: uskrsni pilići Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
USKRS 2023.
 • Broj: 1429
 • USKRS 2023.
 • Lijepi mali žuti pilići, poput ovih na ovogodišnjoj uskrsnoj marki Hrvatske pošte, i dalje ostaju znakovi Uskrsa. Kad ih god sretnemo, izazovu radost.
 • KUPI
POPULARNA KULTURA – PLAYSTATIONⓇ JUNACI
 • Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
 • Datum: 22.2.2023.
Motivi: PlayStationⓇ junaci – Kratos i Atreus, Aloy, Ellie i Joel, Ratchet i Clank i Rivet Prigodni poštanski blok sastoji se od četiriju maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Ovo izdanje realizirano je u suradnji sa Sony Interactive Entertainmentom.
POPULARNA KULTURA – PLAYSTATIONⓇ JUNACI
 • Broj: 1425_28
 • POPULARNA KULTURA – PLAYSTATIONⓇ JUNACI
 • Nova serija prigodnih poštanskih maraka u bloku posvećena je popularnoj kulturi i prvi put predstavlja na poštanskim markama PlayStationⓇ junake. Motivi ovogodišnje serije neki su od najpopularnijih PlayStationⓇ junaka – Kratos i Atreus, Aloy, Ellie i Joel te Ratchet, Clank i Rivet. Upoznajte popularne junake koji će vas odvesti u nove svjetove, nova iskustva i nove priče.
 • KUPI
BRAVO, VATRENI!
 • Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
 • Datum: 31.1.2023.
Motivi: fotografija Vatrenih u službenim dresovima i doček na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića 2022. godine Prigodni poštanski blok sastoji se od triju maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Prigodni blok izdan je u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom