Filteri
Upit (naziv / tekst):
Odaberite temu:
Pretraživanje po godini izdanja:
150. OBLJETNICA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
 • Vrsta: P
 • Datum: 26.2.2024.
Motiv: starinska liječnička torba i prvo izdanje Liječničkog vjesnika inkorporirano u fotografiju Trga bana Josipa Jelačića Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
150. OBLJETNICA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
 • Broj: 1473
 • 150. OBLJETNICA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
 • Hrvatski liječnički zbor (HLZ) dobrovoljna je udruga doktora medicine i doktora dentalne medicine osnovana davnog 26. veljače 1874. i djeluje samostalno i kontinuirano već 150 godina. HLZ osnovan je u vrijeme kada je u Europi djelovalo samo 7 nacionalnih liječničkih udruga što je vrednovano od drugih europskih i svjetskih istovrsnih udruga liječnika.
 • KUPI
POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIX
 • Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
 • Datum: 21.2.2024.
Motiv: susret poštara i psa Prigodni poštanski blok sastoji se od četiriju maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIX
 • Broj: 1469
 • POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIX
 • Srećko Puntarić rođen je 1952. u Zagrebu. Karikaturi se posvećuje 1975. kada počinje objavljivati u obnovljenom humorističkom časopisu Kerempuh. Tijekom plodne karijere objavljivao je karikature u Vjesniku (1987. – 1995.) te u brojnim domaćim časopisima (SN Revija, Sprint, Žalac, Radost), a bio je suradnik i u europskim humorističkim časopisima (Nebelspalter, Eulenspigel).
 • KUPI
125. OBLJETNICA RIJEČKOGA ELEKTRIČNOG TRAMVAJA
 • Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
 • Datum: 22.1.2024.
Motiv: prolazak električnog tramvaja kroz Adamićevu ulicu u Rijeci Marka je izdana u bloku s jednom markom, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
125. OBLJETNICA RIJEČKOGA ELEKTRIČNOG TRAMVAJA
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG – 50. OBLJETNICA
 • Vrsta: P
 • Datum: 29. prosinca 2023.
Motiv: prikaz eksterijera Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG – 50. OBLJETNICA
HRVATSKA LIKOVNA UMJETNOST
 • Vrsta: P
 • Datum: 27. studenog 2023.
Motivi: Vanja Radauš, Slava Raškaj (iz ciklusa Panopticum croaticum), 1959. – 1961., obojena sadra, 182x100x80 cm, Gliptoteka HAZU, inv. br. G-MZ-415 Frano Kršinić, Meditacija, 1965., 209x358x196 mm, bijeli mramor, vlasništvo kiparevih nasljednika Marke su izdane u arčićima od 6 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Hrvatska pošta zahvaljuje u realizaciji ovog izdanja Gliptoteci HAZU i nasljednicima autora.
HRVATSKA LIKOVNA UMJETNOST, Frano Kršinić
 • Broj: 1466
 • HRVATSKA LIKOVNA UMJETNOST, Frano Kršinić
 • Frano Kršinić bio je iskreni i istinski poklonik i zaljubljenik u klesarske vještine svojih predaka te je prve pouke iz kamenoklesarstva dobio u obitelji u rodnoj Lumbardi. Obrazovanje za klesara i kipara stekao je na klesarskom odjelu zanatske škole u Korčuli, u kiparsko-kamenarskoj školi u Hořicama u Češkoj (učitelj Q. Kocian) i na Umjetničkoj akademiji u Pragu (profesori J. V. Myslbek i J. Štursa).
 • KUPI
HRVATSKA LIKOVNA UMJETNOST, Vanja Radauš
 • Broj: 1465
 • HRVATSKA LIKOVNA UMJETNOST, Vanja Radauš
 • Umjetnik – kipar, slikar, grafičar, medaljer – profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i akademik, pjesnik i fotograf, strastvenik i emotivac, znameniti je Hrvat koji je ostvario djela u svim kiparskim granama, od medalja, skulptura u terakoti, gipsu, kamenu, vosku i bronci do važnih javnih spomenika. Stoga ga se opravdano drži jednim od najistaknutijih i najvećih hrvatskih kipara XX. stoljeća.
 • KUPI