Filteri
Upit (naziv / tekst):
Odaberite temu:
Pretraživanje po godini izdanja:
PUMed - TRADICIJSKA MEDITERANSKA GASTRONOMIJA
 • Vrsta: P
 • Datum: 13.7.2020.
Motiv: rapska torta Marka je izdana u arku od 16 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
PUMed - TRADICIJSKA MEDITERANSKA GASTRONOMIJA, Rapska torta
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ-ROVIGNO
 • Vrsta: P
 • Datum: 25.6.2020.
Motivi: Balbijev luk i panorama Rovinj-Rovigno Autor: Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba Autori fotografja: Mario Romulić i Dražen Stojčić Marke su izdane u arčićima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ-ROVIGNO, Balbijev luk
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ-ROVIGNO, panorama Rovinj-Rovigno
50. OBLJETNICA KANONIZACIJE SV. NIKOLE TAVELIĆA
 • Vrsta: P
 • Datum: 19.6.2020.
Motiv: sv. Nikola Tavelić Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvoga dana (FDC).
50. OBLJETNICA KANONIZACIJE SV. NIKOLE TAVELIĆA
 • Broj: 1298
 • 50. OBLJETNICA KANONIZACIJE SV. NIKOLE TAVELIĆA
 • Nikola Tavelić rođen je oko 1340. u gradu Šibeniku gdje je i pristupio u franjevački red. Prvo je bio misionar u Bosni da bi potom s trojicom braće: Talijanom Stefanom da Cuneo te dvojicom Francuza, Petrom iz grada Narbone i Deodatom iz Ruticinija, pošao u Svetu zemlju gdje je u Jeruzalemu pripravio govor u obranu kršćanske vjere, koji je izgovorio pred jeruzalemskim kadijom.
 • KUPI
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ
 • Vrsta: P
 • Datum: 4.6.2020.
Motivi: 3,10 kn – Balbijev luk 8,60 kn - panorama Rovinja Marke su izdane u arčićima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ, Balbijev luk
HRVATSKI TURIZAM – ROVINJ, panorama Rovinja
30. DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
 • Vrsta: P
 • Datum: 28.5.2020.
Motiv: crvene i bijele latice ruža koje simboliziraju boje hrvatskoga grba Marka je izdana u hrvatskom arku od 25 maraka i sa pet privjesaka u 30 polja, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
30. DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
 • Broj: 1295
 • 30. DAN DRŽAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
 • Sve države svijeta ponosno slave dane koji su prekretnički u njihovoj povijesti i na kojima grade svoj identitet i državnost. To su trenutci koji su urezani u kolektivnu svijest naroda i koji se ponosno prenose na nove generacije kako bi one bile svjesne svoje slavne prošlosti i hrabro gledale na svoju budućnost.