HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, močvarna riđa
 • Broj: 1433
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, močvarna riđa
 • Močvarna riđa (Euphydryas aurinia) jedna je od najprepoznatljivijih vrsta iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Dobila je ime prema tipu staništa na kojem najčešće boravi, a to su vlažne livade. U Hrvatskoj su poznata dva ekološka tipa vrste – populacije koje nastanjuju vlažne travnjake kontinentalne regije te populacije suhih travnjaka alpske i mediteranske regije Hrvatske.
 • KUPI
 • Vrijednost:
 • slovna oznaka A
 • Dizajn:
 • Sabina Rešić, slikarica i dizajnerica iz Zagreba
 • Veličina:
 • 29.82 mm x 35.50 mm
 • Papir:
 • bijeli, 102 g, gumirani
 • Zupčanje:
 • češljasto, 14
 • Tisak:
 • višebojni ofset
 • Tiskara:
 • AKD d.o.o., Zagreb
 • Datum izdanja:
 • 22.03.2023.
 • Naklada:
 • 30 000


U istoj seriji se nalaze i:

HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, južni lastin repHRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, topolnjak
Vezani proizvodi:
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, južni lastin rep
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, južni lastin rep
 • Južni lastin rep (Papilio alexanor, [1800]) jedan je od najkarizmatičnijih danjih leptira Hrvatske. Vrsta je jedna od sedam lako prepoznatljivih i velikih danjih leptira iz porodice lastinrepaca (Papilionidae) u Hrvatskoj, raspona krila imaga od 55 do 70 mm i ženki koje su u pravilu veće od mužjaka.
 • Datum izdanja: 22.03.2023.
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, topolnjak
 • HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI, topolnjak
 • Topolnjak Limenitis populi (Linnaeus, 1758) je danji leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae) nezaboravne ljepote krila i zadivljujućih staništa na kojima obitava. Staništa vrste su svijetle bjelogorične i miješane šume u kojima rastu biljke hraniteljice gusjenice jasika topola (Populus tremula) i crna topola (Populus nigra).
 • Datum izdanja: 22.03.2023.
HRVATSKA FAUNA – LEPTIRI