Hrvatska pošta

Pregled poštanskih maraka

Broj: 1460

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

Postoje zapisi iz antičke Grčke u kojima starije generacije optužuju mlađe da su sve ljeniji i sebičniji, a mlađi okrivljavaju starije da ih ne razumiju.
Kupi na ePost shop

Detaljno

Datum izdanja: 18.09.2023.
Vrijednost:: slovna oznaka A
Dizajn: Katarina Lončar, dizajnerica iz Zagreba; Autor likovnog predloška: Manuel Barišić, učenik 1. razreda Osnovne škole „Turanj“, Područne škole „Cerovac Vukmanički“
Veličina: 35,50 x 29,82 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Naklada: 30 000

Vrsta: P
Napomena: Motiv: dijete pomaže djedu slušati glazbu Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).