Hrvatska pošta

Pregled poštanskih maraka

Broj: 1461

150 GODINA ZGRADE HNK-a U VARAŽDINU

Zgrada – pravi arhitektonski biser i prepoznatljivo zaštitno lice grada Varaždina – sagrađena je kao prvi samostalni projekt važnoga austrijskog arhitekta europske karijere Hermanna Helmera.
Kupi na ePost shop

Detaljno

Datum izdanja: 22.09.2023.
Vrijednost:: slovna oznaka A
Dizajn: Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba
Veličina: 42,60 x 35,50 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Naklada: 30 000

Vrsta: P
Napomena: Motiv: zgrada Hrvatskoga narodnoga kazališta u Varaždinu Marka je izdana u arku od 12 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).