Hrvatska pošta

Pregled poštanskih maraka

Broj: 1455

HRVATSKI TURIZAM – LOKRUM, Maksimilijanov ljetnikovac s vrtovima

Područje otoka Lokruma ujedno je sastavni dio povijesne jezgre grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama, kao i gradskim jarkom te je uvršteno u UNESCO-ov Popis svjetske kulturne baštine. Dolaskom austrijskog nadvojvode Maksimilijana Habsburškog samostan je nadograđen i prenamijenjen u ljetnikovac, a vrtni prostori oko samostana oblikovani su u stilu novijeg razdoblja povijesnog, vrtnog i pejsažnog oblikovanja.
Kupi na ePost shop

Detaljno

Datum izdanja: 12.06.2023.
Vrijednost: 1,14 €
Dizajn: Ariana Noršić, dizajnerica iz Samobora
Veličina: 48,28 x 29,82 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Naklada: 30 000

Vrsta: P
Napomena: Motivi: zračna snimka otoka Lokruma i Maksimilijanov ljetnikovac s vrtovima Marke su izdane u arčićima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).