Hrvatska pošta

Pregled poštanskih maraka

Broj: 1469

POPULARNA KULTURA, KARIKATURA – FELIX

Srećko Puntarić rođen je 1952. u Zagrebu. Karikaturi se posvećuje 1975. kada počinje objavljivati u obnovljenom humorističkom časopisu Kerempuh. Tijekom plodne karijere objavljivao je karikature u Vjesniku (1987. – 1995.) te u brojnim domaćim časopisima (SN Revija, Sprint, Žalac, Radost), a bio je suradnik i u europskim humorističkim časopisima (Nebelspalter, Eulenspigel).
Kupi na ePost shop

Detaljno

Datum izdanja: 21.02.2024.
Vrijednost: 5,28 €
Dizajn: Alenka Lalić, dizajnerica iz Zagreba, Autor predloška: Srećko Puntarić Felix, karikaturist iz Zagreba
Veličina: 29,82 mm x 35,50 mm x 4 (140,00 mm x 100,00 mm)
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Naklada: 20 000 blokova

Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
Napomena: Motiv: susret poštara i psa Prigodni poštanski blok sastoji se od četiriju maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).