Hrvatska pošta

Pregled poštanskih maraka

Broj: 1473

150. OBLJETNICA HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

Hrvatski liječnički zbor (HLZ) dobrovoljna je udruga doktora medicine i doktora dentalne medicine osnovana davnog 26. veljače 1874. i djeluje samostalno i kontinuirano već 150 godina. HLZ osnovan je u vrijeme kada je u Europi djelovalo samo 7 nacionalnih liječničkih udruga što je vrednovano od drugih europskih i svjetskih istovrsnih udruga liječnika.
Kupi na ePost shop

Detaljno

Datum izdanja: 26.02.2024.
Vrijednost: 0,72 €
Dizajn: Katarina Lončar, dizajnerica iz Zagreba
Veličina: 35,50 x 29,82 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Naklada: 25 000

Vrsta: P
Napomena: Motiv: starinska liječnička torba i prvo izdanje Liječničkog vjesnika inkorporirano u fotografiju Trga bana Josipa Jelačića Marka je izdana u arku od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).