1399. - LEPOGLAVA - 2019.
  • Datum izdanja:
  • 05.12.2019.
  • Vrsta žiga:
  • Prigodni žig