Hrvatska pošta

Pregled žigova

Broj: 55873

Hrvatske zastave

Žig prvog dana je u uporabi 05. i 06. 06. 2023. u poštanskom uredu 10114 Zagreb.

Detaljno

Datum izdanja: 05.06.2023.
Vrsta žiga: Žig prvog dana