Hrvatska pošta

Pregled žigova

Broj: 55930

150 GODINA ZGRADE HNK-a U VARAŽDINU

Žig prvog dana je u uporabi 22. i 23. 09. 2023. u poštanskom uredu 10114 Zagreb.

Detaljno

Datum izdanja: 22.09.2023.
Vrsta žiga: Žig prvog dana