Preporučena i vrijednosna pošiljka

Preporučena i vrijednosna pošiljka

Preporučene i vrijednosne pošiljke adresirane na vas bit će dostavljene na vašu adresu i uručene vam uz potpis. 

Više

Takve pošiljke mogu se uručiti i vašem zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku.

Ako prilikom dostave preporučene ili vrijednosne pošiljke niste na adresi, bit će vam ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem poštanskom uredu možete preuzeti pošiljku. Rok za preuzimanje pošiljke je 5 radnih dana.

Prilikom preuzimanja preporučene ili vrijednosne pošiljke u poštanskom uredu trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (važeća osobna iskaznica ili putovnica).

Česta pitanja
Moja je pošiljka vraćena pošiljatelju jer ju nisam preuzeo u roku navedenom u obavijesti. Možete li mi reći tko je pošiljatelj?
 Nakon što se poštanska pošiljka vrati pošiljatelju zato što nije mogla biti uručena primatelju ili je primatelj nije preuzeo u roku navedenom na obavijesti o prispijeću nije moguće doznati tko je pošiljatelj pošiljke.
Preselio sam se na novu adresu, a pošta mi još stiže na staru adresu. Što trebam poduzeti?

Prije uručenja pošiljke možete tražiti dostavu pošiljaka na adresu koju odredite tako da podnesete pisani zahtjev u poštanskom uredu iz kojeg vam se uručuju pošiljke. Ponesite dokument za osobnu identifikaciju (npr. osobna iskaznica i navedite sve podatke potrebne za postupanje prema zahtjevu. Usluga se naplaćuje prema cjeniku.
 

Zašto i kada poštar ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez obzira na to je li riječ o Paket 24 pošiljci, preporučenoj pošiljci, malom paketu ili običnoj pošiljci?

Ako poštar na adresi primatelja ne zatekne primatelja ili osobu ovlaštenu za preuzimanje pošiljaka (opunomoćenik, zakonski zastupnik ili odrasli član kućanstva – osoba starija od 15 godina), primatelju se ostavlja obavijesti o prispijeću pošiljke. Za obične se pakete (CC……….HR) u mjestima u kojima nije organizirana dostava ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke na adresi primatelja.

Kada se prilikom pokušaja dostave malog paketa primatelj ne zatekne na adresi, ostavlja mu se obavijest o prispijeću pošiljke, a svoj paket može preuzeti u poštanskom uredu.

Za obične pismovne pošiljke koje se zbog svojih dimenzija ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić primatelju se također ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Pismovnu pošiljku može preuzeti u poštanskom uredu.

Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.