Preporučena i vrijednosna pošiljka

Preporučena i vrijednosna pošiljka

Preporučene i vrijednosne pošiljke adresirane na vas bit će dostavljene na vašu adresu i uručene vam uz potpis. 

Više

Takve pošiljke mogu se uručiti i vašem zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku.

Ako prilikom dostave preporučene ili vrijednosne pošiljke niste na adresi, bit će vam ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti je naznačeno u kojem poštanskom uredu možete preuzeti pošiljku. Rok za preuzimanje pošiljke je 5 radnih dana.

Prilikom preuzimanja preporučene ili vrijednosne pošiljke u poštanskom uredu trebate imati dokument za osobnu identifikaciju (važeća osobna iskaznica ili putovnica).

Česta pitanja
Moja je pošiljka vraćena pošiljatelju jer ju nisam preuzeo u roku navedenom u obavijesti. Možete li mi reći tko je pošiljatelj?
 Nakon što se poštanska pošiljka vrati pošiljatelju zato što nije mogla biti uručena primatelju ili je primatelj nije preuzeo u roku navedenom na obavijesti o prispijeću nije moguće doznati tko je pošiljatelj pošiljke.
Preselio sam se na novu adresu, a pošta mi još stiže na staru adresu. Što trebam poduzeti?

Prije uručenja pošiljke možete tražiti dostavu pošiljaka na adresu koju odredite tako da podnesete pisani zahtjev u poštanskom uredu iz kojeg vam se uručuju pošiljke. Ponesite dokument za osobnu identifikaciju (npr. osobna iskaznica i navedite sve podatke potrebne za postupanje prema zahtjevu. Usluga se naplaćuje prema cjeniku.
 

Zašto i kada poštar ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez obzira na to je li riječ o Paket24 pošiljci, preporučenoj pošiljci, malom paketu ili običnoj pošiljci?

Ako poštar na adresi primatelja ne zatekne primatelja ili osobu ovlaštenu za preuzimanje pošiljaka (opunomoćenik, zakonski zastupnik ili odrasli član kućanstva – osoba starija od 15 godina), primatelju se ostavlja obavijesti o prispijeću pošiljke. Za obične se pakete (CC……….HR) u mjestima u kojima nije organizirana dostava ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke na adresi primatelja.

Kada se prilikom pokušaja dostave malog paketa primatelj ne zatekne na adresi, ostavlja mu se obavijest o prispijeću pošiljke, a svoj paket može preuzeti u poštanskom uredu.

Za obične pismovne pošiljke koje se zbog svojih dimenzija ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić primatelju se također ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Pismovnu pošiljku može preuzeti u poštanskom uredu.

Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.