Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Prigodna poštanska marka - 1. gardijska brigada „Tigrovi“

02.11.2018.

Nakon Puma i Tigrovi dobili poštansku marku

 
Zagreb, 2. studenoga 2018. – Hrvatska pošta pustit će 5. studenoga 2018. u optjecaj prigodnu poštansku marku Hrvatski domovinski rat – 1. gardijska brigada „Tigrovi“. Svečana promocija ove marke održat će se u subotu, 3. studenoga 2018. u 11 sati u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog prigodom obilježavanja 28. godišnjice ustrojavanja 1. gardijske brigade „Tigrovi“.
Marka je izdana u arčiću od 6 maraka i s jednim privjeskom, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Marka je nominalne vrijednosti 7,60 kn u nakladi od 100 000 primjeraka. Dean Roksandić dizajnirao je ovu poštansku marku, a autor poznatog amblema „Tigrova“ je Božo Kokan.
Eduard Butjer, član predsjedništva URV 1. gbr. „Tigrovi“, napisao je kratak pregled o „Tigrovima“ koji prilažemo u cijelosti: 1. gardijska brigada „Tigrovi“ svoj ustrojbeni početak temelji na organizaciji posebne jedinice MUP-a iz Rakitja osnovane 5. studenog 1990., a u svojstvu vojne postrojbe postrojavanjem 28. svibnja 1991. na stadionu NK „Zagreb“. Tada ta prva vojna postrojba dobiva službeni naziv „1. brigada Zbora narodne garde“, koju je činilo šest pješačkih bojni (tada bataljuna) s nazivljem prema bazi i kodnom nazivu: 1. bojna – Vrapče (Ćukovi), 2. bojna – Rakitje (Kosovi), 3. bojna – Pionirac (Žune), 4. bojna – Kumrovec pa Petruševac (Gavranovi), 5. bojna – Vinica kod Varaždina (Oblaci) i 6. bojna – Tomislavac (Orlovi). Cijela brigada dobila je naziv „Tigrovi“.
Ratni put „Tigrova“ počeo je 1991. u Pakracu i na Plitvičkim jezerima, a odmah potom u istočnoj Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, na Baniji i Kordunu te u Lici. Od travnja 1992. do travnja 1993. Brigada djeluje na oslobađanju juga Hrvatske, od zaljeva Bistrina i Rujnice sve do Prevlake i rta Oštro. Poseban uspjeh ostvarila je planiranjem i besprijekornom provedbom pomorskog desanta na Cavtat i Konavle.
Trećeg siječnja 1993. Brigada je premještena na karlovačko-ogulinsko bojište, dio Brigade ostao je na dubrovačkom bojištu, a odmah nakon početka operacije Maslenica dio Brigade prebačen je na prostor Maslenice i Velebita, gdje je sudjelovao u borbama i osiguranju postignutog uspjeha operacije, sve do polovine travnja 1994. godine. Istodobno je provedeno i preustrojavanje Brigade u postrojbu sa tri pješačke bojne i sa svim ostalim borbenim postrojbama i postrojbama potpore, uz intenzivnu obuku u svakom slobodnom trenutku.
Tijekom 1994. Brigada s dijelom postrojbe osigurava položaje na Kapeli, dijelom na Maslenici i Velebitu, osigurava interventnim djelovanjem prostor Like, a istodobno provodi intenzivnu obuku i sudjeluje u velikoj vježbi Lonja '94 s taktičkom zadaćom forsiranja rijeke ljudstvom i borbenom tehnikom.
Godina 1995. obilježena je intenzivnim borbenim djelovanjem od operacije Bljesak, Skok 2 i Ljeto '95, preko slavne Oluje do operacije Una. Svu snagu i moć Brigada je upravo iskazala u tim složenim operacijama.
U svim borbenim djelovanjima od osnutka postrojbe pa do kraja Domovinskog rata 1. gardijska brigada „Tigrovi“ imala je 367 poginulih i 6 nestalih pripadnika, a tijekom borbenih djelovanja ranjeno je 1711 pripadnika od čega su 28 tigrova stopostotni invalidi. Dvjesto jedan pripadnik Brigade prošao je kroz torturu neprijateljskih logora. U spomen svim stradalim pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ 4. studenog 1994. svečano je otkriven spomenik u sklopu Vojarne „Croatia“ u Zagrebu.
Nakon rata Brigada je prednjačila u složenoj borbenoj obuci, u obuci za međunarodne vojne operacije, kao i po obuci i usvajanju standarda NATO-a. Brigada je rasformirana 28. travnja 2008., a njeni pripadnici i sredstva razmješteni su u druge postrojbe, pretežito u novoformiranu Gardijsku mehaniziranu brigadu KOV-a. U njenu je sastavu ustrojena i 1. mehanizirana bojna „Tigrovi“, koja nastavlja slavnu tradiciju 1. gardijske brigade kroz uspješnu obuku i sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama u sastavu NATO-a. Kroz Brigadu je prošlo više od 11 tisuća pripadnika. Tridesetog srpnja 2018. svečano je provedeno preimenovanje dotadašnje Vojarne „Croatia“ u Vojarnu 1. gardijske brigade „Tigrovi“.
Prije više od 10 godina osnovana je Udruga ratnih veterana 1. gbr. „Tigrovi“, koja svojim djelovanjem čuva uspomenu na slavnu postrojbu „Tigrova“, brine se o obiteljima poginulih i nestalih te redovito obilježava sve važne datume iz povijesti Brigade.