Prigodne poštanske marke za specijalne jedinice policije

Prigodne poštanske marke za specijalne jedinice policije

Serija prigodnih maraka „Hrvatski domovinski rat“

 
Zagreb, 26. rujna 2019. – Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 27. rujna prigodne poštanske marke „Hrvatski domovinski rat – Specijalne jedinice policije“. Izdanje se sastoji od 21 poštanske marke koje imaju za motiv ambleme specijalnih jedinica policije, a autor izdanja je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba. Vrijednost svake izdane marke je 3,60 kuna, a prigodno izdanje tiskano je u nakladi od 25 000 araka. Marke su izdane u zajedničkom arku od 21 marke i četiri privjeska, a Hrvatska pošta izdala je i četiri prigodne omotnice prvog dana (FDC).

Jake snage Ministarstva unutarnjih poslova
Tečaj Prvi hrvatski redarstvenik počeo je s radom 5. kolovoza 1990. na Policijskoj akademiji te mu je pristupilo više od 1800 polaznika iz cijele RH i šire. Prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, 8. kolovoza 1990. održao je smotru postroja Prvog hrvatskog redarstvenika. Redarstvenik je bio organiziran u dva bataljuna i petnaest četa koji su bili naoružani vojnim formacijskim naoružanjem.
Prvi hrvatski redarstvenik, uz dio bivših pripadnika tadašnjeg RSUP-a hrvatske nacionalnosti, rasadnik je iz kojeg se popunjava ATJ Lučko i formiraju nove jedinice Rakitje (današnji Tigrovi) i Tuškanac, a ostatak polaznika raspoređen je po policijskim upravama te je činio okosnicu stvaranja Specijalne policije (posebnih jedinica policije) i Zbora narodne garde (preteče Hrvatske vojske). Do rasformiranja, Prvi hrvatski redarstvenik obavljao je zadaće zaštite osoba i objekata od posebnog interesa (Hrvatski sabor, Vlada RH, rezidencija predsjednika RH, HRTV, HPT...), suzbijanja pobune u Lici, Dalmaciji i Baniji.
Dinamičan razvoj događaja direktno se odrazio i na razvoj ustroja Specijalne policije te se s tom nakanom ujesen 1991. osniva Odjel Specijalne policije pri Sektoru policije u MUP-u RH, a tijekom 1993. zbog povećanja opsega zadaća i ljudstva povećanjem broja jedinica (u svakoj policijskoj upravi jedinica Specijalne policije) i pričuve preustrojava se u Sektor specijalne policije, da bi 1994. izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima postali samostalna redarstvena služba unutar MUP-a.
Specijalna policija samostalno, uz redovite zadaće, nosi čitav teret obrane sve do formiranja Zbora narodne garde i Hrvatske vojske, poznato iz medijskih izvješća iz tog vremena kao „JAKE SNAGE MUP-a“. Specijalna policija i dalje zajedno s Hrvatskom vojskom sudjeluje u Domovinskom ratu u svim obrambenim i osloboditeljskim operacijama sve do konačnog oslobađanja cjelokupno okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Od trenutka ustroja pa sve do oslobađanja Republike Hrvatske 762 pripadnika hrvatske policije ugradilo je svoj život u temelje hrvatske države, više od 3600 ih je ranjeno, a 27 pripadnika još se uvijek vode kao nestali. U obrani domovine 146 specijalaca dalo je svoje živote, a njihova imena nalaze se u monografiji Specijalne policije.