Prigovori

Prigovori

Prigovor na naše usluge možete podnijeti telefonski, poslati ga telefaksom, elektroničkom poštom ili ga predati u bilo kojem poštanskom uredu.

Više

Sve prigovore u vezi s uslugama Hrvatske pošte možete podnijeti pozivom na telefonski broj Kontaktnog centra Hrvatske pošte: 072 303 304, poslati ih telefaksom na broj: 01 6626 889 ili ih poslati interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr. Prigovore također možete poslati u bilo kojem poštanskom uredu kao pismo koje na omotnici ima oznaku „Prigovor“, bez plaćanja poštarine, na adresu: Hrvatska pošta, Služba za korisnike, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica.

Sve prigovore na kupljene proizvode možete podnijeti unutar jamstvenog roka na prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod uz predočenje proizvoda na koji se prigovor odnosi, računa i jamstvenog lista.