Na webu popunite obrazac za prijam međunarodne pošiljke, ispišite adresnicu i carinsku deklaraciju CN23


Korisnicima usluga omogućili smo prijam međunarodnih pošiljaka za fizičke osobe putem Paket24 web aplikacijePutem aplikacije moguć je prijam međunarodnih paketa, praćene pošiljke, pošiljaka ubrzane pošte (EMS), prioritetnih preporučenih pošiljaka i prioritetnih vrijednosnih pošiljaka. Omogućeno je i ispisivanje adresnica i carinskih deklaracija CN23 za međunarodni paket, praćenu pošiljku i pošiljku ubrzane pošte (EMS). Ispisana adresnica i carinska deklaracija CN23 prilažu se uz pošiljku prilikom predaje za slanje u poštanskom uredu. 

Za sve koji ne žele sami ispisivati adresnice i carinske deklaracije CN23 omogućeno je primanje broja pošiljke na odabranu e-mail adresu. Primljeni broj pošiljke potrebno je pokazati operateru na šalteru prilikom predaje na slanje pošiljke u poštanskom uredu.