Primjeri pravilnog adresiranja

Primjeri pravilnog adresiranja

Kako pravilno adresirati pošiljku?

Više

Pravilnim adresiranjem povećava se brzina prijenosa i točnost uručenja poštanskih pošiljaka. Kako bismo vam mogli pružiti što kvalitetniju poštansku uslugu, imajte na umu ovih nekoliko savjeta prilikom adresiranja. 

 

Redoslijed podataka u adresi na pošiljkama naslovljenim na primatelje s kućnim adresama

             
 
   (Primjer pravilnog adresiranja u unutarnjem prometu)
 

   
PRVI REDAK titula, ime i prezime ili naziv primatelja.
DRUGI REDAK naselje (selo ili zaselak) – ako je naziv naselja isti kao i naziv poštanskog  ureda, naselje se ne piše u adresi.
TREĆI REDAK broj kata i stana – treba ih naznačiti samo ako je nužno.
ČETVRTI REDAK ulica i kućni broj – oznake uz kućni broj poput A, B itd. treba pisati uz broj, npr. Ilica 10A. Ako se stavi razmak između broja 10 i slova A, npr. Ilica 10 A, pošiljka se upućuje na ručno sortiranje. U ovom retku nije dopušteno pisanje naziva naselja, broja kata, stana i sl.
PETI REDAK broj i naziv odredišnog poštanskog ureda (Znamenke u broju treba pisati u nizu bez odvajanja tisućica, zatim treba staviti razmak, a potom naziv odredišnog poštanskog ureda koji, u pravilu, treba biti napisan velikim slovima bez skraćivanja imena.).
U unutarnjem poštanskom prometu ispod poštanskog ureda ne treba pisati „HRVATSKA“.
U međunarodnom poštanskom prometu ispod zadnjeg podatka adrese odredišta upisuje se naziv države.


U tablicama su primjeri pravilno i nepravilno napisanih „kućnih adresa“.

                                                 Podcrtani dio je neispravan.
 

Redoslijed podataka u adresi na pošiljkama naslovljenim na primatelje koji imaju otvoren poštanski pretinac ili servis

 


 

   
PRVI REDAK naziv primatelja (ime i prezime)
DRUGI REDAK ulica i kućni broj (ne treba ih unositi, međutim, ako zbog određenog razloga želite upisati taj dio adrese, ulica i kućni broj moraju biti napisani iznad broja poštanskog pretinca)
TREĆI REDAK broj poštanskog pretinca
ČETVRTI REDAK broj i naziv odredišnog poštanskog ureda. Naziv poštanskog ureda treba biti, u pravilu, napisan velikim slovima – bez skraćivanja imena.

U tablicama su primjeri pravilno i nepravilno napisanih adresa za korisnike servisa i poštanskih pretinaca.
   
                                                          Podcrtani dio je neispravan.
 
 
Popis država s ISO KODOVIMA za slanje pošiljaka u inozemstvo


Pravilno adresiranje pošiljaka i popunjavanje prijamnih knjiga (pdf)