Privremeno se zatvaraju poštanski uredi 23282 Žman i 23285 Brbinj

Privremeno se zatvaraju poštanski uredi 23282 Žman i 23285 Brbinj

Poštanski uredi 23282 Žman (Žman 138) i 23285 Brbinj (Brbinj 36) privremeno se zatvaraju od četvrtka, 1. rujna.

  • PU Žman 23282 - korisnici usluge mogu obaviti u poštanskom uredu 23281 Sali (Sali II 74/A)

  • PU 23285 Brbinj – korisnici usluge mogu obaviti u poštanskom uredu 23286 Božava (Božava 14).