Punomoć

Punomoć

Opunomoćena osoba može umjesto primatelja primati njegove poštanske pošiljke. 

Više

Punomoć se može izdati i za primitak samo pojedinih vrsta pošiljaka ili samo za pojedinu pošiljku.

Punomoć može ovjeriti:

  • Hrvatska pošta
  • ovlašteno državno tijelo
  • javni bilježnik. 
Kada punomoć ovjerava Hrvatska pošta, punomoć možete dati samo poslovno sposobnoj i pismenoj osobi. Prilikom izdavanja punomoći uz opunomoćitelja treba biti nazočan i opunomoćenik. Istodobno možete dati više punomoći, a s jednom punomoći možete ovlastiti do tri osobe. 

Koliko vrijedi punomoć?

Punomoć se izdaje na jednu godinu od dana davanja punomoći i vrijedi do isteka tog roka ili do opoziva. Pri ostvarivanju prava iz punomoći radnik Hrvatske pošte može zatražiti od opunomoćenika da pokaže punomoć i ispravu za dokaz identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu...).
 
U slučaju kada punomoć ovjerava ovlašteno državno tijelo ili javni bilježnik, primjenjuju se opći propisi o izdavanju punomoći. Izvornik ili ovjerenu presliku punomoći u pravilu trebate predati poštanskom uredu u kojem ćete ostvarivati prava iz punomoći. Punomoć vrijedi do datuma navedenog u punomoći ili do opoziva.

Pogledajte detaljan cjenik poštanskih usluga