Prigovor

Prigovor

U slučaju da niste zadovoljni obavljenom uslugom, možete podnijeti prigovor Hrvatskoj pošti.

Više
Prigovori korisnika na poštanske usluge, mogu se podnijeti zbog:

  • gubitka poštanske pošiljke
  • prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke
  • neobavljene poštanske usluge ili djelomično neobavljene poštanske usluge
  • zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke.

Korisnik može podnijeti prigovor pisanim putem u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu. Prigovor na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke podnosi se odmah pri uručenju pošiljke.

Prigovor se može podnijeti pozivom na telefonski broj Kontaktnog centra HP - Hrvatske pošte d.d.: 072 303 304, poslati interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr ili elektroničkom poštom na adresu kontakt.szk@posta.hr. Prigovor se također može podnijeti u prostorijama HP - Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Kontakt centar, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Prigovor se ne naplaćuje ako je predan kao pismo na kojem je napomena „PRIGOVOR“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.

HP – Hrvatska pošta d.d. obvezna je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu.
Na pisani odgovor HP – Hrvatske pošte d.d. korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.
 
O načinu podnošenja pritužbi Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP – Hrvatskoj pošti d.d. korisnik se detaljnije može informirati na slijedećoj poveznici: https://www.posta.hr/povjerenstvo-za-prituzbe-potrosaca-0/9174
 
Prigovori korisnika/potrošača na usluge HP-a, a koji se ne odnose na poštansku uslugu.
Pisani prigovor potrošača podnosi se pozivom na telefonski broj Kontaktnog centra Hrvatske pošte: 072 303 304, može se poslati interaktivnom web formom: http://kontakt.posta.hr ili elektroničkom poštom na adresu kontakt.szk@posta.hr. Prigovor se može također podnijeti u prostorijama HP - Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Kontakt centar, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Prigovor se ne naplaćuje ako je predan kao pismo na kojem je napomena „PRIGOVOR“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.

Odgovor o utemeljenosti pisanog prigovora, primljen na jedan od prethodno navedenih načina HP - Hrvatska pošta d.d. obvezna je dostaviti u roku od 15 dana po njegovom primitku.