Rezultati Natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2023.

Rezultati Natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2023.

Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2023. godinu provodio se od 19. ožujka do 30. lipnja 2022.

U skladu s pravilima Natječaja, za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka odabrani su sljedeći autori:

1) USKRS – Sanja Marić (Studio grafičkih ideja) (pod šifrom: leviathan14)
2) MOSTOVI I VIJADUKTI – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno   
3) HRVATSKA FAUNA, DANJI LEPTIRI – Sabina Rešić (pod šifrom: 133Ioo)
4) ZNAMENITI HRVATI – Ariana Noršić (pod šifrom: MAGINJA)
5) DVORCI HRVATSKE – Dean Roksandić (pod šifrom: B1001 )
6) HRVATSKE ZASTAVE – Ariana Noršić (pod šifrom: Maginja)
7) HRVATSKA MARIJANSKA SVETIŠTA – Ariana Noršić (pod šifrom: Maginja)
8) HRVATSKI TURIZAM, OTOK LOKRUM – Ariana Noršić (pod šifrom: Maginja)
9) PUMED, MEDITERANSKI FESTIVALI – Dean Roksandić (pod šifrom: DRONN)
10) 150 GODINA ZGRADE HNK-a U VARAŽDINU – Dean Roksandić (pod šifrom: DRONN)
11) BOŽIĆ – Ariana Noršić (pod šifrom: Maginja).

HP – Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da se sljedeće godine jave na novi natječaj.