Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Rezultati Natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2024.

15.09.2023.
Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2024. godinu provodio se od 20. ožujka 2023. do 31. srpnja 2023. godine.
 
U skladu s pravilima Natječaja, za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka odabrani su sljedeći autori:

1. 125. OBLJETNICA RIJEČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA – Ariana Noršić (pod šifrom Beabo)
2. USKRS – Alenka Lalić (pod šifrom Gelato)
3. HRVATSKA FLORA – KAMELIJE – Sabina Rešić (pod šifrom 0604133)
4. HRVATSKI ZAŠTIĆENI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno 
5. ZNAMENITI HRVATI – Sabina Rešić (pod šifrom 0604133)
6. MINERALI I STIJENE – Dean Roksandić (pod šifrom Pika)
7. HRVATSKI TURIZAM, MOTOVUN – Dean Roksandić (pod šifrom 8CB15)
8. PUMed – MARATON LAĐA – Dean Roksandić (pod šifrom Pika)
9. LJETNE OLIMPIJSKE IGRE, PARIZ 2024. – Dean Roksandić (pod šifrom 8CB15)
10. LOKOMOTIVE – Ariana Noršić (pod šifrom Beabo)
11. 150. OBLJETNICA ORGANIZIRANOG PLANINARSTVA U HRVATSKOJ – Dean Roksandić (pod šifrom 8CB15)
12. MODERNA ARHITEKTURA I DIZAJN – Alenka Lalić (pod šifrom Gelato)
 
HP – Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da se sljedeće godine jave na novi natječaj.