Rokovi uručenja brzojava

Rokovi uručenja brzojava

Hrvatska pošta dostavit će vaš brzojav u pravilu već isti dan. 

Više

Prilikom predaje brzojava dobit ćete točnu informaciju o tome kada će vaš brzojav biti dostavljen.

Brzojavi se ne uručuju nedjeljom i blagdanom.

Hrvatska pošta osigurava vrijeme prijenosa i uručenja brzojava i brzojavnih uputnica u sljedećim rokovima:
  • U naseljima/mjestima koja imaju organiziranu svakodnevnu dostavu brzojava i brzojavnih uputnica dostava je organizirana tako da se na dostavu isti dan nose svi brzojavi i brzojavne uputnice prispjele do definiranoga krajnjeg vremena prijma. Brzojavi prispjeli nakon krajnjeg vremena prijma uručuju se sljedeći radni dan.
  • U naseljima/mjestima u kojima nije organizirana dostava brzojava, dostava brzojava i brzojavnih uputnica organizira se poštanskom dostavom. Isti dan uručuju se brzojavi i brzojavne uputnice koji su u odredišni poštanski ured prispjeli prije polaska poštara na dostavu. Brzojavi prispjeli nakon odlaska poštara na dostavu uručuju se sljedeći radni dan.
  • Brzojavi i brzojavne uputnice za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave uručuju se poštanskom dostavom najmanje jednom tjedno.
  • Brzojavi za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave prispjeli nakon odlaska poštara na redovitu dostavu priopćavaju se primatelju telefonom, a dostavljaju se primatelju prvom sljedećom dostavom. U slučaju da primatelj nije telefonski pretplatnik ili ne želi da mu se brzojav priopći telefonom, prosljeđuju se telefonom ili telefaksom u mjerodavno distribucijsko područje radi uručenja primatelju sljedeći radni dan.
  • Brzojavne uputnice za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave prispjele nakon odlaska poštara na redovitu dostavu uručuju se primatelju prvom sljedećom dostavom sukladno s danima dostave.
 
Popis naselja koja imaju organiziranu dostavu brzojava i brzojavnih uputnica s definiranim krajnjim vremenom prijma nalazi se u nastavku i čini sastavni dio Općih uvjeta za obavljanje brzojavnih i uputničkih usluga.
 
U gore propisane rokove ne uračunava se:
  • vrijeme prispijeća nakon definiranoga krajnjeg vremena prijma ili nakon odlaska poštara na dostavu
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zbog tehničkih smetnji nastalih bez krivnje Hrvatske pošte te vrijeme kada poštanski ured ne radi.


Rokovi za prijenos i uručenje brzojava ne odnose se na brzojav i brzojavnu uputnicu za koju je pošiljatelj zahtijevao posebnu uslugu uručenja određenog dana (URUČITIx).