Slanje EMS pošiljaka u inozemstvo

Slanje EMS pošiljaka u inozemstvo

Paket24 omogućuje vam slanje pošiljaka diljem svijeta i do 50% povoljnjije od konkurencije

Više

Pošiljkom ubrzane pošte (EMS) jednostavno i povoljno šaljite svoje pošiljke u više od 100 zemalja Europe i svijeta.


Želite li ubrzano poslati međunarodnu pošiljku, EMS uslugu možete naručiti izravno preko kontaktnog centra, poslati pošiljku iz najbližeg poštanskog ureda ili će naši djelatnici  preuzeti pošiljke na vašoj adresi.

Prednosti EMS usluge
 • državama Europe okvirni rok dostave je pet radnih dana
 • sustav track&trace omogućuje praćenje pošiljaka od preuzimanja do uručenja
 • poslovni korisnici mogu ugovoriti uslugu preko prodajnog predstavnika
   
Napomena:
U dane uručenja ne računaju se neradni dani i dani potrebni za provedbu carinskog postupka u odredišnoj carini.
Rokovi u međunarodnom prometu su informativnog karaktera.
 
Što sve obuhvaća EMS usluga?
 • ubrzanu dostavu u više od 100 država diljem svijeta
 • preuzimanje pošiljke na kućnoj adresi
 • online praćenje pošiljke
 
Osnovne informacije o EMS usluzi i gdje ih je moguće pronaći?
 
Kako se koristiti EMS uslugom?
 • korisnici mogu naručiti uslugu izravno preko pozivnog centra ili u poštanskom uredu 
 • također je moguće izraditi adresnicu i po potrebi carinsku deklaraciju CN23 preko web aplikacije Paket24 na: https://paket24.posta.hr/publicinternational
 • pošiljku ubrzane pošte možete ugovoriti i preko prodajnog osoblja predstavnika, koji će vas upoznati s uslugom i načinom njezina korištenja te ćete tako steći popuste i mogućnost kreditnog plaćanja
 • prednost ugovora je i mjesečni obračun te mjesečno plaćanje
   
Izvozne usluge i obrasci u izvozu
 
Za pošiljke koje se šalju za države unutra Europske unije:
 • nije potrebno popunjavati carinske deklaracije niti pošiljke predavati otvorene

Za pošiljke koje se šalju za države izvan Europske unije:
 • za pošiljke kojima je sadržaj dokumenti ili korespondencija nije potrebno popuniti carinsku deklaraciju CN 22 
 • za pošiljke koje sadrže knjige i časopise potrebno je popuniti carinsku deklaraciju CN23
 • za pošiljke koje nisu komercijalne (nemaju poslovnu namjenu), kao što je uzorak ili reklamni sadržaj, potrebna je proforma ili gratis faktura te izjava o izvozu bez plaćanja protuvrijednosti. 
 • faktura mora biti uvijek priložena pošiljci koje podliježe carinskoj proceduri, a ako je riječ o komercijalnoj pošiljci s komercijalnom vrijednošću, potrebna je komercijalna faktura. Ukoliko je vrijednost robe manja od 1.000,00 eura može se koristiti skraćena carinska deklaracija tj. carinska deklaracija CN23 za fizičke i pravne osobe. Ukoliko je vrijednost robe veća od 1 000 eura, fizička ili pravna osoba ukoliko želi koristiti HP Otpremništvo popunjava Dispoziciju za izvoz kojom se opunomoćuje HP otpremništvo da u ime pošiljatelja izradi Izvoznu carinsku deklaraciju, obrazac možete preuzeti ispod
 • u pošiljkama je zabranjeno slati novac, vrijednosne papire koji glase na donositelja, plemenite metale, drago kamenje i slične predmete. Pošiljka se ne može predati s označenom vrijednosti već se može tražiti usluga - dodatka na vrijednost
 • pošiljke koje podliježu carinskoj proceduri obvezno se predaju otvorene
 • dimenzije i masa pošiljaka utvrđeni su za svaku pojedinu državu prema uvjetima koje je odredila odredišna država
 

Važniji dokumenti