Slanje EMS pošiljaka u inozemstvo

Slanje EMS pošiljaka u inozemstvo

Paket24 omogućuje vam slanje pošiljaka diljem svijeta i do 50% povoljnjije od konkurencije

Više

Pošiljkom ubrzane pošte (EMS) jednostavno i povoljno šaljite svoje pošiljke u više od 100 zemalja Europe i svijeta.

Želite li ubrzano poslati međunarodnu pošiljku, EMS uslugu možete naručiti izravno preko kontaktnog centra, poslati pošiljku iz najbližeg poštanskog ureda ili će naši djelatnici  preuzeti pošiljke na vašoj adresi.

Prednosti EMS usluge

 • u zemlje Europe okvirni rok dostave je pet radnih dana
 • prosječan rok uručenja u Austriji, Sloveniji, Srbiji i Švicarskoj je 48 sati
 • prosječan rok uručenja u BiH, Češkoj, Mađarskoj, Njemačkoj i Slovačkoj je 72 sata
 • sustav track&trace omogućuje praćenje pošiljaka od preuzimanja do uručenja
 • poslovni korisnici mogu ugovoriti uslugu preko prodajnog osoblja

Napomena:
U dane uručenja ne računaju se neradni dani i dani potrebni za provedbu carinskog postupka u odredišnoj carini.
Rokovi u međunarodnom prometu su informativnog karaktera.

Što sve obuhvaća EMS usluga?

 • ubrzanu dostavu u više od 100 država diljem svijeta
 • izračun troškova i praćenje paketa online
 • dostavu uz naplatu otkupnine

Kako se koristiti EMS uslugom?

 • korisnici mogu naručiti uslugu izravno preko pozivnog centra ili u poštanskom uredu
 • Pošiljku ubrzane pošte možete ugovoriti i preko prodajnog osoblja, koje će vas upoznati s uslugom i načinom njezina korištenja te ćete tako steći popuste i mogućnost kreditnog plaćanja
 • prednost ugovora je i mjesečni obračun te mjesečno plaćanje

Izvozne usluge i obrasci u izvozu

 • za pošiljke koje ne podliježu carinskom pregledu (dokumenti) mora se popuniti carinska deklaracija CN 22
 • za pošiljke koje nisu komercijalne (nemaju poslovnu namjenu), kao što je dar, uzorak ili pokvareni dio, potrebna je proforma ili gratis faktura te izjava o izvozu bez plaćanja protuvrijednosti. Obrazac možete preuzeti ispod
 • faktura mora stalno pratiti pošiljke koje podliježu carinjenju, a ako je riječ o komercijalnoj pošiljci s komercijalnom vrijednošću, potrebna je komercijalna faktura. U tom slučaju mora se popuniti i izvozna dispozicija čiji obrazac možete preuzeti ispod
 • u pošiljkama je zabranjeno slati novac, vrijednosne papire koji glase na donositelja, plemenite metale, drago kamenje i slične predmete. Pošiljka se ne može predati s označenom vrijednosti
 • pošiljke koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli predaju se otvorene
 • dimenzije i masa pošiljaka utvrđeni su za svaku pojedinu državu u Uvjetima za prijam EMS pošiljaka u međunarodnom prometu

Važniji dokumenti