Koja se usluga može koristiti za pojedinu državu i koliki je iznos poštarine za slanje pošiljaka?

 U Vodiču za međunarodne usluge  navedene su sve usluge koje se mogu koristiti prilikom slanja pošiljaka u pojedine države. Na internetskim stranicama Hrvatske pošte, u kategoriji Propisi i cjenici , nalazi se aktualni Cjenik poštanskih usluga u PDF formatu. Također i u odjeljku Izračun cijene slanja pošiljke nalazi se kalkulator  za precizan izračun poštarine za svaku vrstu usluge prema pojedinim odredištima.

Koliko je okvirno vrijeme prijenosa međunarodnih pošiljaka?

 Hrvatska pošta ne jamči za rokove prijenosa pošiljaka za inozemstvo. Ipak, okvirno vrijeme trajanja prijenosa međunarodnih pošiljaka od prijma do uručenja u odredišnoj zemlji prikazano je u tablici.

Prioritetne pošiljke Ostale pošiljke
Europa D+3, do 5 dana D+5, do 7 dana
Svijet D+5, do 12 dana  D+15, do 21 dan
 
 • U vrijeme prijenosa pošiljaka ne računa se dan prijma pošiljke (D), neradni dani i vrijeme zadržavanja pošiljke zbog carinskog postupka u odredišnoj državi.
 • Hrvatska pošta ne jamči za rokove prijenosa u međunarodnom prometu.
 • Prosječna vremena rezultat su praćenja kvalitete prijenosa pošiljaka u međunarodnom prometu.
Mogu li se pošiljke u međunarodnom prometu pratiti internetskim sustavom za praćenje pošiljaka na mrežnoj stranici Hrvatske pošte?

Internetskim sustavom za praćenje pošiljaka može se na mrežnoj stranici Hrvatske pošte pratiti status ovih pošiljaka:

 • pošiljka ubrzane pošte - EMS  (npr. EA123456789HR)

 • preporučenih pošiljaka (npr. RA123456789HR)

 • pošiljaka s označenom vrijednosti (npr. VV123456789HR)

 • paketa bez označene vrijednosti (npr. CP123456789HR) i

 • paketa s označenom vrijednosti (npr. CV123456789HR).

Broj pošiljke unosi se u predviđeno polje u cijelosti i bez razmaka između slova i znamenaka, npr. EE123456789HR.
Ako u internetskom sustavu za praćenje podataka na našoj stranici nema podataka o pošiljkama nakon što su prispjele u odredišnu državu, ti se podatci mogu naći na internetskoj stranici odredišne poštanske uprave (ako ta uprava objavljuje takve podatke).
Broj država s kojima je moguće potpuno internetsko praćenje pošiljaka od prijma do uručenja primatelju stalno se povećava. Kakva je dostupnost ove usluge prema pojedinim državama može se vidjeti u Vodiču za međunarodne usluge, stavka „track&trace“ 

Pošiljke bez prijamnog broja (u koje spadaju čestitke, razglednice, pisma, izravna pošta i tiskanice) ne može se pratiti internetskim sustavom za praćenje. To je stoga što se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu.

 

Što ako moja pošiljka u međunarodnom prometu nije uručena ili je oštećena?

Prigovor u međunarodnom poštanskom prometu zbog gubitka ili oštećenja pošiljke za koju se izdaje potvrda o primitku (EMS pošiljka, preporučene i vrijednosne pošiljke, paketi) podnosi se uz predočenje potvrde o primitku i pokretanjem potražnog postupka.
Potražni postupak može se pokrenuti u bilo kojem poštanskom uredu, poslati zahtjev telefaksom na broj +385 (0)1 4981 606 ili na e-adresu: inquiry@posta.hr, bez plaćanja naknade, u roku od šest mjeseci računajući od prvog sljedećeg dana nakon primitka poštanske pošiljke.
Potražni postupak u međunarodnom prometu rješava se u najkraćem roku. Postupak mora biti završen najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana pokretanja postupka.

U skladu s aktima Svjetske poštanske unije potražni postupak ne može se pokrenuti za pošiljke zaprimljene bez prijamnog broja (tzv. obične pošiljke) s obzirom na to da se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu, uručuju se primatelju bez potpisa i njih se u poštanskom sustavu ne može pojedinačno pratiti.

Može li se osigurati pošiljka u međunarodnom prometu?

Pošiljka u međunarodnom prometu može se osigurati korištenjem usluge prioritetne vrijednosne pošiljke ili paketa s dodatkom na vrijednost (ako tu uslugu prihvaća odredišna poštanska uprava). Najveći iznosi do kojih se može osigurati pošiljka ovise o propisima odredišne države. Oni nikako ne mogu biti viši od 4000 DTS-a (37.030,40 kn) za prioritetnu vrijednosnu pošiljku, odnosno 10.000,00 kn za paket s dodatkom na vrijednost. Maksimalni iznosi do kojih se može osigurati pošiljka za pojedinu državu mogu se naći u Vodiču za međunarodne usluge.

Što znače engleski izrazi koje dobijem prilikom praćenja svoje pošiljke internetskim sustavom za praćenje pošiljaka?

Pošiljka u polazu za inozemstvo – podatci o pošiljci prije nego što pošiljka napusti polaznu poštansku upravu:

 • Recive item from customer (Otb) – pošiljka predana polaznoj poštanskoj upravi na otpremu.

 • Insert item into bag (Otb) – pošiljka je pripremljena za otpremu u inozemstvo. Ovaj je događaj u pravilu datum otpreme pošiljke; sljedeći događaj o pošiljci bit će nakon skeniranja pošiljke u odredišnoj poštanskoj upravi.

Pošiljka u dolazu iz inozemstva – podatci o pošiljci nakon prispijeća pošiljke u odredišnu poštansku upravu:

 • Receive item at office of exchange (Inb) – pošiljka prispjela u centar za razradu međunarodnih pošiljaka odredišne poštanske uprave.

 • Send item to customs (Inb) – pošiljka je otpremljena carinskoj ispostavi radi obavljanja carinskog postupka.

 • Retention reason: Invoice missing (Inb) – razlog zadržavanja pošiljke: nedostaje račun u pošiljci.

 • Awaiting presentation to customs commissioner – pošiljka čeka na carinski pregled.

 • Return item from customs (Inb) – pošiljka vraćena s carine.

 • Send item to domestic location (Inb) – pošiljka poslana prema odredištu.

 • Receive item at delivery office (Inb) – pošiljka prispjela u dostavni poštanski ured.

 • Unsuccessful item delivery attempt (Inb) – neuspješan pokušaj dostave.

 • Deliver item (Inb) – pošiljka je uručena.

Koliki je iznos naknade štete za gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja međunarodnih pošiljaka?

 U skladu s aktima Svjetske poštanske unije iznosi naknada štete za pošiljke u međunarodnom prometu prikazani su na stranicama  podrške za usluge u međunarodnom prometu
Iznosu nakade štete za gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja pridodaje se iznos naplaćene cijene poštanske usluge.

 • Ne može se ostvariti naknada štete za pošiljke za koje se ne izdaje potvrda o primitku (obične pošiljke).

 • DTS – specijalno pravo vučenja: 1 DTS = 8,6339 kn za 2015. godinu; 1 DTS = 9,4331 kn za 2016. godinu; 1 DTS = 9.4990 kn za 2017. godinu, 1 DTS= 9,2454 kn za 2018. godinu, 1DTS=8,8919 kn za 2019. godinu, 1 DTS – 9,0574 kuna za 2020. godinu, 1 DTS – 9,2576 kuna za 2021. godinu te 1 DTS – 9,0099 kn za 2022. godinu.  

 • U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke. 

Mogu li pošiljke biti zapakirane u drvenu ambalažu?

 Pošiljke za inozemstvo mogu biti zapakirane u drvenu ambalažu. No radi smanjenja rizika unošenja i širenja karantenskih štetnih organizama u drvenom materijalu za pakiranje, drvena ambalaža može se prihvatiti samo ako je drveni materijal tretirala ovlaštena tvrtka i ako je označen ovakvom službenom oznakom:
 

 
Pod drvenim materijalom za pakiranje podrazumijevaju se palete, sanduci, kutije, okviri, nosači, pregrade, obloge i svi drugi proizvodi koji tijekom primarne prerade nisu bili podvrgnuti zagrijavanju, tlaku ili lijepljenju osim onih izrađenih od netretiranog drva tanjeg od 6 mm.
Nepridržavanje ovog propisa može dovesti do zabrane izvoza, zapljene ili uništenja pošiljke u odredišnoj državi.
Prema zadnjim podatcima, u Hrvatskoj je trenutačno registrirano oko 110 tvrtki za primjenu postupka tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje robe u međunarodnom prometu. Njihov se popis može naći na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede .

Treba li za izvoz i iznošenje kulturnih dobara iz RH imati odobrenje od mjerodavnog tijela?

Za izvoz u treće zemlje ili za iznošenje kulturnih dobara u države članice Europske unije pošiljatelj treba imati odobrenje od Ministarstva kulture, odnosno za Grad Zagreb od Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba.

Može li se poslati pošiljka u inozemstvo tako da poštarinu plati primatelj?
 Pošiljka se tako ne može poslati u inozemstvo. Poštarinu mora platiti pošiljatelj pošiljke.