Cijeli dan sam bio kod kuće i nitko mi nije zvonio na vrata. U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da je pokušana dostava pošiljke, no u sandučiću nisam našao obavijest o prispijeću pošiljke. Kako ću sad preuzeti pošiljku?

Za poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku (tzv. knjižene pošiljke) koje nisu mogle biti uručene dostavom na adresi primatelja ostavlja se obavijest o prispijeću pošiljke. Na njoj piše adresa poštanskog ureda, vrijeme i rok u kojem primatelj može preuzeti pošiljku. Ako primatelju iz nekog razloga nije ostavljena propisana obavijest o prispijeću pošiljke, može doći u pripadajući poštanski ured s dokumentom za dokaz identiteta i na osnovi poznatih podataka o pošiljci tražiti da mu se pošiljka isporuči. Poštanski ured će u tom slučaju postupiti kao i da je primatelj došao s obavijesti o prispijeću pošiljke. Za sve druge slučajeve korisnik poštanskih usluga može nazvati Kontaktni centar Hrvatske pošte na broj: 072 303 304 ili se obratiti interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr.

 
U kojem se roku rješavaju potražnice?

Hrvatska pošta dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u međunarodnom prometu. Na pisani odgovor Hrvatske pošte korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu Povjerenstvu za pritužbe potrošača u Hrvatskoj pošti u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.
 
U slučaju spora između korisnika i Hrvatske pošte u vezi s rješavanjem prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača.

Gdje je moja pošiljka? Poslao sam ju prije 7 dana, a još nije uručena.

 Hrvatska pošta kao davatelj univerzalne usluge mora osigurati uručenje 85% poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku od jednog radnog dana (D+1), odnosno 95% u roku od dva radna dana, a sve ostale pošiljke 95% u roku od tri radna dana. Zakonom je definirano što se ne računa u rokove uručenja:

 • dan prijma pošiljke

 • vrijeme kašnjenja zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja

 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte i

 • neradni dani i dani kada se poštanske pošiljke ne uručuju.

 
Napisano se može ilustrirati konkretnim primjerima. Prvi primjer:
Prioritetno pismo kao pošiljka najbrže kategorije ili pošiljka s dopunskom uslugom PLUS zaprimljena 10. ožujka, a uručena 17. ožujka uručena je u roku D+1. To je zato što se 10. ožujka (dan prijma pošiljke) ne računa, kao što se ne računaju ni dani kada se ne obavlja uručenje pošiljaka, to jest od 11. do 17. ožujka na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava pošiljaka obavlja, npr. utorkom. Prema tome, zaprimljena pošiljka uručena je u skladu s gore navedenim odredbama (uručenje se obavlja jednom tjedno – utorkom).
Drugi primjer:
Preporučena pošiljka zaprimljena 2. listopada naslovljena za primatelja na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava obavlja utorkom uručena je 13. listopada, to jest u roku D+2. Dan prijma, 2. listopada, ne računa se u rokove uručenja, ne uračunavaju se neradni dani: 3. i 4. te 10. i 11. listopada (subote i nedjelje), 8. listopada (državni blagdan) te dani kada se ne obavlja dostava: 5., 7., 9. i 12. listopada. Prvi dan roka uručenja bio je 6. listopada, drugi dan uručenja bio je 13. listopada, kada je pošiljka i uručena, a uručenje bi još bilo u propisanom roku D+3 da je pošiljka bila uručena i 20. listopada.

Mogu li osigurati svoju pošiljku?

Svoju vrijednosnu pošiljku, Paket24 pošiljku i paket u unutarnjem prometu možete osigurati do iznosa od najviše 100.000,00 kuna. Ako navedete željenu označenu vrijednost za vrijednosne pošiljke i pakete u unutarnjem prometu, u slučaju gubitka, potpunog oštećenja ili umanjenja sadržaja Hrvatska pošta isplatit će vam iznos naknade štete u visini označene vrijednosti. 
 
Preporučene pošiljke nemaju označenu vrijednost, ali u slučaju gubitka, potpunog oštećenja ili umanjenja sadržaja Hrvatska pošta isplatit će vam naknadu štete u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine.

Koji je postupak prodaje međunarodnog kupona za odgovor i mora li se kupon ovjeriti prije slanja? Mora li se međunarodni kupon za odgovor staviti u pošiljku kada se želi poslati primatelju ili se može otpremiti i na neki drugi način?
Prilikom prodaje međunarodnoga kupona za odgovor radnik poštanskog ureda treba u označeni donji lijevi dio kupona staviti otisak poštanskog žiga te za kupon naplatiti iznos sukladno Cjeniku. Prodaja određenog broja komada kupona i njihovo slanje nisu ograničeni. Kupon se može staviti u pošiljku i tako otpremiti primatelju. Može se otpremiti i na neki drugi način (npr. osobno odnijeti ili poslati po komu; nije uvjetovano da se kupon mora otpremati poštom).
Poslao sam obično pismo i nemam nikakva dokaza (računa) da sam pismo predao Hrvatskoj pošti. Usto, ne sjećam se točnog datuma slanja pisma. Mogu li u tom slučaju u poštanskom uredu pokrenuti potražni postupak?
Korisnik u ovom slučaju treba navesti barem okvirni datum slanja pošiljke po sjećanju. No činjenica je da će biti teško utvrditi sudbinu pošiljke zato što se takve pošiljke pojedinačno ne evidentiraju. Na to bi trebalo skrenuti pozornost korisniku. Ako i dalje ustrajete na podnošenju prigovora, prigovor se može uzeti u postupak jer je vama kao korisniku omogućeno pravo na podnošenje prigovora.
 
Želim poslati paket, ali nemam prikladnu ambalažu. Mogu li u poštanskim uredima kupiti prikladne kutije?
 U svim poštanskim uredima mogu se kupiti prikladne kutije za pakiranje pošiljaka. Kutije su izrađene od visokokvalitetnoga valovitoga kartona koji u potpunosti štiti sadržaj pošiljke. U ponudi imamo nekoliko vrsta kutija:
 • standardne kutije – za sadržaj volumena od 1,4 l do 28,8 l
 • kutije trapeznog oblika – namijenjene tanjim i dužim predmetima (nacrti, plakati i sl.)
 • kutije omotnice i kutije knjige – namijenjene važnim dokumentima i pisanim materijalima koji zahtijevaju posebnu pozornost prilikom prijenosa.
Radi li se o lomljivim predmetima ili  predmetima od stakla predlažemo vam da predmeti budu zapakirani u tvrdoj kutiji ispunjenoj zaštitnim materijalom (papir, spužva, stiropor, vrećice s zračnim mjehurićima i slično) kako bi se spriječilo pomicanje predmeta unutar kutije te njihovo oštećenje.
Pošiljatelj pošiljke obvezan je pravilno zapakirati pošiljku kako bi zaštitio sadržaj svoje, ali i drugih pošiljaka od oštećenja.
Za koje se sve usluge može sklopiti ugovor s Hrvatskom poštom?

 Korisnik može sklopiti ugovor za sljedeće usluge:

 • prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu
 • plaćanje poštarine uporabom stroja za frankiranje
 • dostavu i preuzimanje poštanskih pošiljaka u poslovnim prostorijama korisnika usluga
 • prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje Paket24 pošiljaka
 • prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI)
 • distribuciju neadresiranih tiskanica
 • platni promet.
Možemo li pošiljke donositi na predaju u neki drugi poštanski ured iako smo u ugovoru točno odredili poštanski ured za predaju pošiljaka?

 Nažalost, ne. Pošiljke ste dužni predavati u poštanskom uredu koji je ugovorom određen za predaju pošiljaka.

Na koje se poštanske usluge Hrvatske pošte obračunava PDV, a na koje se ne obračunava?

 Porez na dodanu vrijednost (PDV) plaća se na ostale poštanske usluge i dopunske usluge. Od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) oslobođene su UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE, odnosno sljedeće usluge:

 • pismo

 • prioritetno pismo

 • dopisnica (razglednica, čestitka)

 • preporučena pošiljka

 • pošiljka s označenom vrijednosti (vrijednosna pošiljka)

 • paket mase do 10 kg

 • pošiljka za slijepe.