Moju je pošiljku netko preuzeo u poštanskom uredu. Kako mogu dobiti presliku dokumenta iz kojeg se vidi da ja nisam preuzeo tu pošiljku?

U poštanskom uredu možete zatražiti izdavanje preslike poštanske isprave koja se odnosi na prijam ili uručenje poštanske pošiljke. Usluga se naplaćuje prema cjeniku.

Poslao sam pošiljku u Pulu prije desetak dana i još nije uručena. Kako je mogu naći?

Ako poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ili mu je uručena sa zakašnjenjem, ili ugovorena usluga nije obavljena odnosno nije obavljena u cijelosti, pošiljatelj pošiljke može Hrvatskoj pošti podnijeti pisani prigovor. U unutarnjem prometu rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana predaje pošiljke. Korisnik poštanskih usluga podnosi prigovor u bilo kojem poštanskom uredu.

Zašto se u poštanskim uredima naplaćuje doplatna marka Hrvatskog Crvenog križa?

Prema odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu u poštanskim uredima Hrvatske pošte tri tjedna godišnje prodaju se doplatne poštanske marke. Za trajanja Tjedna Crvenog križa (od 8. do 15. svibnja), Tjedna borbe protiv tuberkuloze (od 1. do 8. kolovoza) i Tjedna solidarnosti (od 8. do 15. prosinca) obvezna je kupnja doplatne marke. Marka se naplaćuje za sve poštanske pošiljke u unutarnjem prometu osim novina i časopisa. Vrijednost doplatne marke je 1,55 kuna, a prihod od prodaje namijenjen je Hrvatskom Crvenom križu.

Zašto i kada poštar ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez obzira na to je li riječ o hpekspres-pošiljci, preporučenoj pošiljci, malom paketu ili običnoj pošiljci?

Ako poštar na adresi primatelja ne zatekne primatelja ili osobu ovlaštenu za preuzimanje pošiljaka (opunomoćenik, zakonski zastupnik ili odrasli član kućanstva – osoba starija od 15 godina), primatelju se ostavlja obavijesti o prispijeću pošiljke. Za obične se pakete (CC……….HR) u mjestima u kojima nije organizirana dostava ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke na adresi primatelja.

Kada se prilikom pokušaja dostave malog paketa primatelj ne zatekne na adresi, ostavlja mu se obavijest o prispijeću pošiljke, a svoj paket može preuzeti u poštanskom uredu. Primatelju se prilikom uručenja malog paketa na adresi ili u poštanskom uredu naplaćuje usluga u iznosu od 4,50 kn.

Za obične pismovne pošiljke koje se zbog svojih dimenzija ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić primatelju se također ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Pismovnu pošiljku može preuzeti u poštanskom uredu.

Cijeli dan sam bio kod kuće i nitko mi nije zvonio na vrata. U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da je pokušana dostava pošiljke, no u sandučiću nisam našao obavijest o prispijeću pošiljke. Kako ću sad preuzeti pošiljku?

Za poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku (tzv. knjižene pošiljke) koje nisu mogle biti uručene dostavom na adresi primatelja ostavlja se obavijest o prispijeću pošiljke. Na njoj piše adresa poštanskog ureda, vrijeme i rok u kojem primatelj može preuzeti pošiljku. Ako primatelju iz nekog razloga nije ostavljena propisana obavijest o prispijeću pošiljke, može doći u pripadajući poštanski ured s dokumentom za dokaz identiteta i na osnovi poznatih podataka o pošiljci tražiti da mu se pošiljka isporuči. Poštanski ured će u tom slučaju postupiti kao i da je primatelj došao s obavijesti o prispijeću pošiljke. Za sve druge slučajeve korisnik poštanskih usluga može nazvati Kontaktni centar Hrvatske pošte na broj: 072 303 304 ili se obratiti e-poštom na adresu info@posta.hr.

 
U kojem se roku rješavaju potražnice?

Hrvatska pošta dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora za pošiljke u međunarodnom prometu. Na pisani odgovor Hrvatske pošte korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu Povjerenstvu za pritužbe potrošača u Hrvatskoj pošti u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora. Povjerenstvo za pritužbe potrošača dostavlja pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.
 
U slučaju spora između korisnika i Hrvatske pošte u vezi s rješavanjem prigovora, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) u roku od 30 dana od dana dostave pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača.

Gdje je moja pošiljka? Poslao sam ju prije 7 dana, a još nije uručena.

 Hrvatska pošta kao davatelj univerzalne usluge mora osigurati uručenje 85% poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku od jednog radnog dana (D+1), odnosno 95% u roku od dva radna dana, a sve ostale pošiljke u roku od tri radna dana. Zakonom je definirano što se ne računa u rokove uručenja:

  • dan prijma pošiljke

  • vrijeme kašnjenja zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja

  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte i

  • neradni dani i dani kada se poštanske pošiljke ne uručuju.

 
Napisano se može ilustrirati konkretnim primjerima. Prvi primjer:
Prioritetno pismo kao pošiljka najbrže kategorije ili pošiljka s dopunskom uslugom PLUS zaprimljena 10. ožujka, a uručena 17. ožujka uručena je u roku D+1. To je zato što se 10. ožujka (dan prijma pošiljke) ne računa, kao što se ne računaju ni dani kada se ne obavlja uručenje pošiljaka, to jest od 11. do 17. ožujka na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava pošiljaka obavlja, npr. utorkom. Prema tome, zaprimljena pošiljka uručena je u skladu s gore navedenim odredbama (uručenje se obavlja jednom tjedno – utorkom).
Drugi primjer:
Preporučena pošiljka zaprimljena 2. listopada naslovljena za primatelja na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava obavlja utorkom uručena je 13. listopada, to jest u roku D+2. Dan prijma, 2. listopada, ne računa se u rokove uručenja, ne uračunavaju se neradni dani: 3. i 4. te 10. i 11. listopada (subote i nedjelje), 8. listopada (državni blagdan) te dani kada se ne obavlja dostava: 5., 7., 9. i 12. listopada. Prvi dan roka uručenja bio je 6. listopada, drugi dan uručenja bio je 13. listopada, kada je pošiljka i uručena, a uručenje bi još bilo u propisanom roku D+3 da je pošiljka bila uručena i 20. listopada.

Mogu li osigurati svoju pošiljku?

Svoju vrijednosnu pošiljku, hpekspres-pošiljku, e-paket, poslovni paket i paket u unutarnjem prometu možete osigurati do iznosa od najviše 100.000,00 kuna. Ako navedete željenu označenu vrijednost za vrijednosne pošiljke, pakete, hpekspres-pošiljke, e-pakete i poslovne pakete u unutarnjem prometu, u slučaju gubitka, potpunog oštećenja ili umanjenja sadržaja Hrvatska pošta isplatit će vam iznos naknade štete u visini označene vrijednosti. Ako ne navedete željenu vrijednost za hpekspres-pošiljku i e-paket, Hrvatska pošta osigurat će ih do iznosa od 3.000,00 kuna, a poslovni paket do iznosa od 10.000,00 kuna.
 
Preporučene pošiljke nemaju označenu vrijednost, ali u slučaju gubitka, potpunog oštećenja ili umanjenja sadržaja Hrvatska pošta isplatit će vam naknadu štete u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine.

Koji je postupak prodaje međunarodnog kupona za odgovor i mora li se kupon ovjeriti prije slanja? Mora li se međunarodni kupon za odgovor staviti u pošiljku kada se želi poslati primatelju ili se može otpremiti i na neki drugi način?
Prilikom prodaje međunarodnoga kupona za odgovor radnik poštanskog ureda treba u označeni donji lijevi dio kupona staviti otisak poštanskog žiga te za kupon naplatiti iznos sukladno Cjeniku. Prodaja određenog broja komada kupona i njihovo slanje nisu ograničeni. Kupon se može staviti u pošiljku i tako otpremiti primatelju. Može se otpremiti i na neki drugi način (npr. osobno odnijeti ili poslati po komu; nije uvjetovano da se kupon mora otpremati poštom).
Što su administrativna pismena?

Administrativna pismena su preporučene pošiljke s kojima poslodavci dostavljaju odluke radnicima u posebnim omotnicama, a u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi. Administrativna pismena na adresnoj strani, osim adrese primatelja, imaju oznaku „administrativno pismeno“. Ona upućuje na poseban način postupanja s pismenom. Pri uručenju administrativnih pismena postupa se u skladu sa zakonom koji uređuje dostavu pismena u parničnom postupku.