Tko uručuje međunarodne pošiljke u inozemstvu?

Partneri Hrvatske pošte u inozemstvu su poštanske uprave, koje uručuju pošiljke.

Podnio sam zahtjev za naknadu štete u međunarodnom prometu, ali ju nisam dobio. Kada će mi biti isplaćena naknada štete?
 Naknada štete za pošiljke u međunarodnom prometu isplaćuje se na dva načina:
  • u roku od 30 dana od dana preuzimanja pošiljke vraćene zbog toga što nisu zadovoljeni sigurnosni ili carinski razlozi (skraćeni postupak).
  • Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može podnijeti zahtjev za naknadu štete u roku od 30 dana od dana primitka prihvaćenog prigovora ili  odluke Agencije kojom je spor riješen u korist korisnika poštanskih usluga. Zahtjevu mora priložiti pisani odgovor/odluke nadležnih službi. 

Nadležna služba za korisnike međunarodnih poslova – za pošiljke u međunarodnom prometu - obvezna je donijeti odluku o isplati naknade štete i povratu poštarine te isplatiti naknadu štete podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Podnositelju zahtjeva potrebno je dostaviti odluku u službenoj preporučenoj pošiljci. 

Na internetskim stranicama vidi se da je pošiljka već više dana u odredišnoj državi, no nije uručena. Što trebam poduzeti?

 Ako se pošiljka nalazi u odredišnoj državi a nije uručena te se više dana ne mijenja njezin status, može se poduzeti sljedeće:

  • podnijeti službena potražnica

  • uputiti primatelja da stupi u kontakt s odredišnom poštanskom upravom i da dogovori uručenje pošiljke.

Mogu li poslati hranu u inozemstvo?

Proizvodi koji se šalju u međunarodni promet, dakle u drugu državu, ne smiju biti iz kućne radinosti. To znači da moraju imati deklaraciju proizvođača. Prehrambeni  proizvodi (npr.: med, vino, maslinovo ulje i sl.) koji se predaju za otpremu u međunarodnom zračnom prometu moraju biti tvornički zapakirani i označeni deklaracijom proizvođača.

Zašto Hrvatska pošta na mrežnoj stranici za praćenje međunarodnih pošiljaka ne ažurira redovito statuse?

Nakon što je međunarodna pošiljka obrađena u Izmjeničnom uredu Zagreb i otpremljena s teritorija Republike Hrvatske, prelaskom pošiljke na teritorij druge države Hrvatska pošta više nije mjerodavna za dostavu pošiljke niti za unos podataka o statusima u odredišnoj državi u sustav T&T. U skladu s aktima Svjetske poštanske unije upit o pošiljci možemo uputiti odredišnoj poštanskoj upravi samo na temelju potražnog postupka, koji može pokrenuti pošiljatelj pošiljke. Nakon prispijeća pošiljke odredišna poštanska uprava status o primljenoj pošiljci nerijetko ne ažurira u sustavu za praćenje pošiljaka vidljivom na internetskim stranicama Hrvatske pošte. Zato svakako savjetujemo da primatelj potraži informaciju o pošiljci u svojoj poštanskoj upravi.

Želim poslati paket u inozemstvo. Kako mogu doznati kada je paket uručen?

Ako vam treba pisana potvrda da je primatelj primio poslanu pošiljku, prilikom predaje pošiljke zatražite dopunsku uslugu „povratnica“. Primatelj će potpisom potvrditi da je pošiljku primio, a potpisani obrazac bit će vam vraćen poštom. Umjesto potpisane povratnice, dokaz uručenja može biti potpis primatelja u dostavni ili isporučni dokument. Dopunska usluga „povratnica“ naplaćuje se prema važećem Cjeniku poštanskih usluga

Je li moguće Hrvatskom poštom poslati paket iz Zagreba u Auckland (Novi Zeland) u kojem bi bio alat? Dio alata radi na litijeve baterije, a ne na struju. Radi se o ručnom alatu (bušilica, brusilica itd.).

Zbog sve većeg fokusa zrakoplovnih prijevoznika na sigurnost prijevoza, propisi kojima se uređuje prijevoz litijevih baterija postroženi su i prijevoznici ih moraju rigoroznije provoditi. Stroži propisi tako su utjecali na prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže litijeve baterije.
 
Litijeve baterije, osim malih okruglih baterija (poput onih za satove), nije dopušteno slati u poštanskim pošiljkama (pismovne pošiljke, paketi i EMS pošiljke) osim pod određenim uvjetima:

  • litijeve baterije ili litijevi članci mogu se prihvatiti samo ako su umetnuti (sadržani) u opremi;
  • količina litija ili snaga vat-sati ne smije prelaziti zadanu vrijednost:
- za litijev metalni članak ili litijeve slitine sadržaj litija ne smije biti veći od 1 g; za litijev ionski članak broj vat-sati ne smije biti veći od 20 Wh;
- za litijevu metalnu bateriju ili litijeve slitine ukupni sadržaj litija ne smije biti veći od 2 g, a za litijevu ionsku bateriju broj vat-sati ne smije biti veći od 100 Wh;
  • poštanska pošiljka može sadržavati najviše četiri litijeva članka ili dvije litijeve baterije umetnute u opremu;
  • neprihvatljivi su oštećeni litijevi članci i baterije.

Litijeve baterije za koje je poznato ili se pretpostavlja da su neispravne ili oštećene visoko su rizične za sigurnost osoblja i imovine, stoga nisu dopuštene za prijevoz zrakoplovom ni u kojem slučaju. Kada se neispravna ili oštećena litijeva baterija nalazi u prijenosnom računalu, mobilnom telefonu ili nekom drugom uređaju, baterija se mora izvaditi i ukloniti prije predaje pošiljke.

Što mogu napraviti ako nisam zadovoljan robom kupljenom u inozemnoj internetskoj trgovini? Mogu li ju vratiti bez plaćanja poštarine?

Ako ste iz inozemstva primili pošiljku s robom s kojom niste zadovoljni, možete ju vratiti pošiljatelju (e-trgovcu) bez plaćanja poštarine samo u slučaju da je on spreman podmiriti troškove povrata robe umjesto primatelja originalne pošiljke, odnosno pošiljatelja povratne pošiljke.
Spremnost e-trgovca na ovu uslugu obično je naznačena na njegovim mrežnim stranicama ili se obavijest o tome nalazi u samoj pošiljci. To znači da je e-trgovac prilikom slanja naručene robe obavijestio primatelja da u slučaju vraćanja naručene robe popuni adresnicu na prodavateljevoj mrežnoj stranici i s njome ode u bilo koji poštanski ured u RH te besplatno vrati robu prodavatelju.
 
Postoje dvije vrste usluge povrata robe:

  •  IBRS – International Business Replay Service
  • ERS – Easy Return Service.

 
Razlika među njima je u tome što usluga IBRS podrazumijeva povrat robe u običnoj pošiljci (bez prijamnog broja i praćenja sustavom track&trace). Pošiljke koje se vraćaju sustavom ERS su paketi, dakle imaju prijamni broj, npr. CU123456789HR, i mogu se pratiti sustavom track&trace.
 
Primjer IBRS adresnice  i primjer ERS adresnice 
 
Ako e-trgovac ne želi sudjelovati u podmirenju troška poštarine za vraćanje robe kojom primatelj nije zadovoljan, primatelj će za povrat robe u inozemstvo morati sam izabrati vrstu usluge u međunarodnom prometu i platiti poštarinu prema cjeniku Hrvatske pošte.

Pravna smo osoba i htjeli bismo poslati pošiljku s plaćanjem pouzećem u Sloveniju. Može li iznos za uslugu biti uplaćen na naš račun?

U skladu s bilateralnim dogovorom s poštanskom upravom Slovenije omogućeno je zaprimanje pošiljaka od pravnih osoba s dopunskom uslugom plaćanje pouzećem za Sloveniju uz korištenje slovenskog naloga za plaćanje UPN (pandan hrvatskom nalogu za plaćanje HUB). Slovenski nalog za plaćanje trebate priložiti uz pošiljku i u Sloveniji otvoriti IBAN na koji će se uplaćivati iznos za plaćanje pouzećem.
 

 
Kako se pravilno adresira pošiljka?
 I pošiljatelj može pomoći u tome da njegova pošiljka bude pravodobno i točno uručena primatelju. Uvjet za to je, među ostalim, i poznavanje pravilnog adresiranja pošiljaka. Način pravilnog adresiranja pošiljaka definiran je 29. člankom Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge.
Ovdje navodimo primjer pravilnog pisanja adrese kada primatelj živi u manjem naselju:
 
Hrvoje Horvat
Gradići
Horvatova 23A
10410 VELIKA GORICA
 
Pogledajte aktualan popis naselja s pripadajućim poštanskim uredima i sve primjere pravilnog adresiranja pošiljaka