Može li se paket uručiti nekoj drugoj osobi iz kućanstva?
 Može. Poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku uručuju se:
  • osobno primatelju
  • zakonskom zastupniku ili
  • punomoćniku.
Ako se takva poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku, uručuje se odraslom članu kućanstva. Pod odraslim članom kućanstva podrazumijeva se:
  • bračni ili izvanbračni drug,
  • roditelj i dijete,
  • brat i sestra stariji od 15 godina
  • ·svaki drugi srodnik stariji od 15 godina koji s primateljem živi u zajedničkom kućanstvu.
Mogu li otvoriti poštanski pretinac u nekom poštanskom uredu i koliko se to plaća?
Poštanski pretinac može otvoriti fizička ili pravna osoba (primatelj pošiljaka), a korištenje pretinca besplatno je. Ako želite otvoriti poštanski pretinac, trebate sklopiti pisani ugovor u poštanskom uredu iz kojeg je organizirana dostava poštanskih pošiljaka za vas. Uvjet je da taj ured ima dovoljno prostornih mogućnosti za otvaranje pretinca. Kao korisnik poštanskog pretinca trebate znati da će Hrvatska pošta sve pošiljke naslovljene na vas u tom slučaju uručivati u poštanski pretinac bez obzira na to imaju li te pošiljke u adresi broj pretinca. Jedina su iznimka EMS pošiljke oni se uručuju na vašu adresu osim ako ih je pošiljatelj adresirao na poštanski pretinac. Korisnik poštanskog pretinca obvezan je redovito preuzimati pošiljke iz pretinca, a za njihovo preuzimanje može opunomoćiti druge osobe.

 

Preselio sam se na novu adresu, a pošta mi još stiže na staru adresu. Što trebam poduzeti?

Prije uručenja pošiljke možete tražiti dostavu pošiljaka na adresu koju odredite tako da podnesete pisani zahtjev u poštanskom uredu iz kojeg vam se uručuju pošiljke. Ponesite dokument za osobnu identifikaciju (npr. osobna iskaznica i navedite sve podatke potrebne za postupanje prema zahtjevu. Usluga se naplaćuje prema cjeniku.
 

Moja je pošiljka vraćena pošiljatelju jer ju nisam preuzeo u roku navedenom u obavijesti o prispijeću pošiljke. Mogu li saznati tko je pošiljatelj?

Nažalost, ne možete doznati tko je bio pošiljatelj pošiljke nakon što se poštanska pošiljka vrati pošiljatelju jer nije mogla biti uručena primatelju ili ju primatelj nije preuzeo u roku navedenom na obavijesti o prispijeću pošiljke.

Dobio sam sudsko pismeno na staru adresu a ja sam se preselio na drugu adresu. Može li mi se pismeno nadoslati na drugu adresu?

Nažalost, ne. Sudska pismena ne mogu se nadošiljati na drugu adresu.

Poštar mi je ostavio obavijest o prispijeću pošiljke. Mogu li preuzeti pošiljku u uredu prije označenog dana i sata na obavijesti?

Pošiljka se ne može preuzeti u poštanskom uredu prije naznačenog datuma i sata na obavijesti o prispijeću pošiljke.

Imam privatnu kuću. Gdje trebam postaviti kućni kovčežić?

Kućni kovčežić treba biti postavljen na ulazu u dvorište stambene građevine. Također treba osigurati nesmetan pristup kućnom kovčežiću.

Moju je pošiljku netko preuzeo u poštanskom uredu. Kako mogu dobiti presliku dokumenta iz kojeg se vidi da ja nisam preuzeo tu pošiljku?

U poštanskom uredu možete zatražiti izdavanje preslike poštanske isprave koja se odnosi na prijam ili uručenje poštanske pošiljke. Usluga se naplaćuje prema cjeniku.

Poslao sam pošiljku u Pulu prije desetak dana i još nije uručena. Kako je mogu naći?

Ako poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ili mu je uručena sa zakašnjenjem, ili ugovorena usluga nije obavljena odnosno nije obavljena u cijelosti, pošiljatelj pošiljke može Hrvatskoj pošti podnijeti pisani prigovor. U unutarnjem prometu rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana predaje pošiljke. Korisnik poštanskih usluga podnosi prigovor u bilo kojem poštanskom uredu.

Zašto i kada poštar ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez obzira na to je li riječ o Paket24 pošiljci, preporučenoj pošiljci, malom paketu ili običnoj pošiljci?

Ako poštar na adresi primatelja ne zatekne primatelja ili osobu ovlaštenu za preuzimanje pošiljaka (opunomoćenik, zakonski zastupnik ili odrasli član kućanstva – osoba starija od 15 godina), primatelju se ostavlja obavijesti o prispijeću pošiljke. Za obične se pakete (CC……….HR) u mjestima u kojima nije organizirana dostava ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke bez pokušaja dostave pošiljke na adresi primatelja.

Kada se prilikom pokušaja dostave malog paketa primatelj ne zatekne na adresi, ostavlja mu se obavijest o prispijeću pošiljke, a svoj paket može preuzeti u poštanskom uredu.

Za obične pismovne pošiljke koje se zbog svojih dimenzija ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić primatelju se također ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Pismovnu pošiljku može preuzeti u poštanskom uredu.