Zanima me može li prilikom slanja paketa pouzećem (preporučeno s otkupninom) poštanska uputnica glasiti na treću osobu ili samo na pošiljatelja? Primjerice, ja sam pošiljatelj, druga osoba primatelj, a poštanska uputnica glasi na moju majku. Razlog tomu je što je moja majka stalno na adresi. Prema tome, trebam li i nju navesti kao pošiljatelja i primatelja poštanske uputnice?
Primatelj otkupnog iznosa može biti pošiljatelj pošiljke ili druga pravna ili fizička osoba.
Što napraviti ako se nakon slanja pošiljke s povratnicom povratnica ne vrati pošiljatelju pošiljke?

U tom slučaju trebate pokrenuti potražni postupak. On se pokreće ako poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ako je uručena sa zakašnjenjem ili ako ugovorena usluga nije obavljena, odnosno nije obavljena u cijelosti. Tada u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac (https://www.posta.hr/obrasci-1357/1357) može se predati:

 • u svakom poštanskom uredu
 • poslati telefaksom na broj: +385 (0)1 4981 606
 • interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr
   
 •  

Uz obrazac treba priložiti potvrdu o primitku pošiljke.

Primatelj sam pošiljke koja mi još nije uručena i ne mogu joj ući u trag jer na praćenju putem interneta nema informacije o pošiljci.

 Kada primatelj još nije zaprimio pošiljku, s nama treba kontaktirati pošiljatelj jer je on u ovom slučaju vlasnik pošiljke. Svi korisnici mogu dobiti informacije o statusu knjiženih pošiljaka (preporučene i vrijednosne pošiljke, paketi i Paket24 pošiljke) na našoj mrežnoj stranici ili pozivom u Kontaktni centar (072 303 304). Ako korisnik želi saznati dodatne informacije, mora biti vlasnik pošiljke.
 
Poštanska pošiljka vlasništvo je pošiljatelja sve dok nije uručena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi osim kada je zaplijenjena na temelju posebnog zakona. Nakon uručenja poštanske pošiljke određena prava i obveze iz ugovora o pristupanju prelaze s pošiljatelja na primatelja poštanske pošiljke.
Radniku davatelja poštanskih usluga zabranjeno je neovlaštenim osobama (korisnicima koji nisu vlasnici pošiljaka) priopćiti bilo kakve dodatne informacije (osim statusa pošiljke) u vezi s poštanskim pošiljkama.

Želim poslati paket, ali i dobiti potvrdu da će ga primiti samo osoba navedena kao primatelj. Je li to moguće?

 Ako želite da se paket koji šaljete uruči osobno primatelju, prilikom predaje paketa zatražite dopunsku uslugu „uručiti osobno primatelju“. U tom će slučaju pošiljka biti uručena jedino osobno primatelju navedenom na pošiljci ili njegovu zakonskom zastupniku odnosno punomoćniku. Dopunska usluga „uručiti osobno primatelju“ naplaćuje se prema važećem cjeniku poštanskih usluga 

Poslao sam pošiljku koja mi se vratila. Možete li mi reći razlog vraćanja?

Poštanska pošiljka vraća se pošiljatelju u sljedećim slučajevima:

 • kada je primatelj odbio prijam pošiljke
 • kada je primatelj obaviješten, ali nije podigao pošiljku
 • kada je primatelj odselio
 • kada je primatelj nepoznat
 • kada je primatelj umro
 • kada je na pošiljci nepotpuna adresa
 • kada pravna osoba više ne postoji
 • kada je primatelj tražio uslugu besplatnog povrata pošiljke (ERS)
 • kada je zabranjen sadržaj pošiljke i ostalo
 • kada pošiljka ne udovoljava uvjetima predviđenim carinskim ili deviznim propisima
 • kada pošiljka ne udovoljava sigurnosnim uvjetima za otpremu u međunarodnom prometu.

Radnik Hrvatske pošte bilježi na omotu pošiljke razlog njezina vraćanja.

Koji brzojavi mogu biti naslovljeni na više prezimena i više imena istog prezimena ako su svi na istoj adresi?

Na više prezimena i više imena osoba istog prezimena mogu biti naslovljeni oni brzojavi koji sadrže čestitke ili izjave sućuti.

Poslao sam pošiljku iz Jastrebarskog za Skakavac i sustavom praćenja vidim da je pošiljka uručena. Molim vas potvrdu o uručenju.

Pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke mogu zahtijevati izdavanje preslike poštanske isprave koja se odnosi na uručenje pošiljke sve dok Hrvatska pošta raspolaže s poštanskim ispravama na koje se zahtjev odnosi. Zahtjev se podnosi u poštanskom uredu na obrascu zahtjev pošiljatelja/primatelja (obrazac P-110).

Poslala sam paket u vrijednosti 40,00 kuna gospođi koja ga ne želi preuzeti jer joj ne odgovara iznos poštarine (40,00 kuna). Kakva su moja prava kao pošiljatelja i koje ću troškove imati?

Primatelj pošiljke može odbiti primitak pošiljke. Ako se radi o Paket24 pošiljci, a primatelj odbije njezin primitak, pošiljatelj snosi trošak poštarine za otpremu pošiljke (naveli ste da je 40,00 kn) i trošak povrata pošiljke u iznosu od 50% poštarine.

Što je to izravna pošta i kako se mogu koristiti ovom uslugom?

 Izravna pošta je adresirana poštanska pošiljka koja sadrži samo oglasni, marketinški ili promidžbeni materijal s istom porukom. Pošiljke izravne pošte razlikuju se jedino u imenu, adresi i identifikacijskoj oznaci primatelja ili u nekim drugim izmjenama koje ne mijenjaju narav sadržane poruke. Izravna pošta šalje se u najmanje 500 primjeraka jednokratno. Pojam „jednokratno“ može se definirati posebnim pisanim ugovorom s korisnicima. Računi za komunalne i druge usluge, kao i drugi računi, financijska i druga izvješća ne smatraju se izravnom poštom. Korisnicima ove usluge preporučujemo da prije tiskanja cijele količine izravne pošte donesu ogledni primjerak u poštanski ured kako bi radnik Hrvatske pošte provjerio hoće li se pošiljka moći zaprimiti kao izravna pošta.

Zanima me postoje li kakva ograničenja prilikom prijevoza poštanskih pošiljaka zrakoplovom?

Takva ograničenja postoje. Hrvatska pošta tiskala je letak s općim informacijama o opasnim robama za prijevoz zrakom u međunarodnom prometu. Predmeti poput petardi, upaljača, ljepila, litijevih baterija ili pesticida samo su neki primjeri opasnih roba. Kako bi se izbjegle neželjene posljedice ili neugodnosti, vrlo je važno da što preciznije odgovorite na pitanje naših radnika o sadržaju pošiljke koja će se prevoziti zrakoplovom. Pošiljka se može prihvatiti za slanje jedino ako vaš opis sadržaja jasno upućuje na to da ne sadrži nikakve opasne robe. U letku možete naći primjere opisa pošiljaka koje se ne mogu prihvatiti za prijevoz zrakoplovom te primjere opisa pošiljaka koje se prihvaćaju za otpremu zračnim putem.