Mora li pošiljatelj otkupne pošiljke ujedno biti i primatelj otkupnog iznosa (poštanske uputnice) ili se novac može doznačiti i nekoj trećoj osobi?

Prema Uputama za obavljanje poštanskih usluga, primatelj otkupnog iznosa može biti pošiljatelj pošiljke ili neka druga pravna ili fizička osoba. Dakle, pošiljatelj pošiljke ne mora biti istovremeno i primatelj uputničkog iznosa. Novac za naplaćeni otkupni iznos može se doznačiti i trećoj osobi koju odredi pošiljatelj o kojoj se u šaltersku aplikaciju unose potrebni podatci.

Poslala sam paket s otkupninom ali novac još nisam dobila na svoju adresu. Što mogu napraviti?

 Rok u kojem se uplaćeni otkupni iznos isplaćuje pošiljatelju pošiljke, odnosno primatelju otkupnine ovisi o obrascu koji je pratio pošiljku. Ako je otkupni iznos uplaćen poštanskom uputnicom, bit će isplaćen u roku od četiri radna dana od dana uplate poštanske uputnice. Ako je otkupni iznos uplaćen uplatnicom platnog prometa (obrazac HUB), bit će doznačen sljedeći radni dan na račun pošiljatelja pošiljke, odnosno primatelja otkupnine.

Gdje je moja pošiljka? Poslao sam ju prije sedam dana, ali još nije uručena.
 Hrvatska pošta kao davatelj univerzalne usluge mora osigurati uručenje 85% poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku od jednog radnog dana (D+1), odnosno 95% u roku od dva radna dana, a sve ostale pošiljke 95% u roku od tri radna dana. Zakonom je definirano što se ne računa u rokove uručenja:
 • dan prijma pošiljke
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte i
 • neradni dani i dani kada se poštanske pošiljke ne uručuju. 
Napisano se može ilustrirati konkretnim primjerima.
Prvi primjer: Prioritetno pismo kao pošiljka najbrže kategorije ili pošiljka s dopunskom uslugom PLUS zaprimljena 10. ožujka, a uručena 17. ožujka uručena je u roku D+1. To je zato što se 10. ožujka (dan prijma pošiljke) ne računa, kao što se ne računaju ni dani kada se ne obavlja uručenje pošiljaka, to jest od 11. do 17. ožujka na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava pošiljaka obavlja, npr. utorkom. Prema tome, zaprimljena pošiljka uručena je u skladu s gore navedenim odredbama (uručenje se obavlja jednom tjedno – utorkom).
Drugi primjer: Preporučena pošiljka zaprimljena 2. listopada naslovljena za primatelja na području izuzetom od petodnevne dostave na kojem se dostava obavlja utorkom uručena je 13. listopada, to jest u roku D+2. Dan prijma, 2. listopada, ne računa se u rokove uručenja, ne uračunavaju se neradni dani: 3. i 4. te 10. i 11. listopada (subote i nedjelje), 8. listopada (državni blagdan) te dani kada se ne obavlja dostava: 5., 7., 9. i 12. listopada. Prvi dan roka uručenja bio je 6. listopada, drugi dan uručenja bio je 13. listopada, kada je pošiljka i uručena, a uručenje bi još bilo u propisanom roku D+3 da je pošiljka bila uručena i 20. listopada.
Koliko se naplaćuje prioritetna preporučena pošiljka mase od 500 do 1000 g za Europu?
 Prema Cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu cijena prioritetne preporučene pošiljke mase iznad 500 g do 1000 g iznosi 105,00 kn.
Poslao sam pošiljku s otkupninom, no s obzirom na trošak poštarine želim promijeniti iznos otkupnine. Kako to mogu napraviti?
 Popunjavanjem obrasca zahtjev pošiljatelja/primatelja (obr. P-110) u bilo kojem poštanskom uredu možete zahtijevati pretvaranje pošiljke u otkupnu te sniženje ili povišenje otkupnine ili odustajanje od otkupnine.
Kako trebam adresirati pošiljku ako želim da mi bude dostavljena u poštanski ured?
 Ako želite primiti pošiljku u poštanskom uredu, možete ju adresirati tako da navedete svoje ime i prezime, a kao adresu poste restante te broj i naziv odgovarajućeg poštanskog ureda u kojem je dostupna ta usluga. Prilikom isporuke pošiljke s uslugom poste restante primatelju se naplaćuje iznos od 2,50 kuna po pošiljci prema Cjeniku poštanskih usluga u unutarnjem prometu.
Mogu li pošiljku poslati na paleti?
 Možete kao paletiziranu pošiljku. Svaka pošiljka mase veće od 30 kg i pošiljka mase manje od 30 kg koju pošiljatelj otprema ili zahtijeva otpremu na paleti koja je sastavni dio pošiljke od njezina zaprimanja do uručenja te pošiljka koja se nalazi na paleti (npr. bijela tehnika i sl.) kojom jedan radnik ne može samostalno manipulirati (nego za manipulaciju pošiljkom treba, npr. viličar i sl.), kao i nepravilni, glomazni predmeti većih dimenzija koji se pakiranjem u kutiju ne mogu sigurno prevoziti smatraju se paletiziranom pošiljkom.
 
Paletizirana pošiljka može biti:
 • bez označene vrijednosti
 • s označenom vrijednosti.
Cijena paletizirane pošiljke bez označene vrijednosti sadrži osiguranu vrijednost do najviše 3.000,00 kuna. Za paletiziranu pošiljku za koju korisnik označi vrijednost veću od 3.000,00 kuna poštarina se dodatno naplaćuje prema cjeniku. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju za pošiljatelja, a može biti do najviše 100.000,00 kuna.
Paletizirana pošiljka može biti mase do 700 kg te maksimalne širine i dužine 1200 mm x 800 mm i visine 1500 mm.
Prikup, dostava i uručenje
Uručenje paletizirane pošiljke obavlja se u roku od dva radna dana (D+2), do 20.00 sati. Pošiljatelj paletizirane pošiljke dužan je prije nego što odabere ovu uslugu upoznati se s rasporedom mjesta prikupa i dostave, koji je dostupan na stranicama www.posta.hr. Iznimno, u zoni 2 Hrvatska pošta zadržava pravo obavljati prikup i dostavu i drukčije od navedenog u rasporedu ovisno o svojim tehničko-tehnološkim mogućnostima. Prikupljanje i dostava paletizirane pošiljke obavlja se na mjestu do kojeg Hrvatska pošta može pristupiti svojim vozilom.
Nakon preuzimanja paletizirane pošiljke od pošiljatelja Hrvatska pošta mjeri težinu, dimenzije i/ili volumen pošiljke (ovisno o vrsti pošiljke). To mjerenje smatra točnim i ono vrijedi i prema korisniku ove usluge. Nakon uručenja paletizirane pošiljke primatelju radnik Hrvatske pošte nije dužan pričekati da primatelj obavi kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke nazočnošću radnika Hrvatske pošte prilikom postupka kontrole pošiljke, smatra se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će pošiljka biti vraćena pošiljatelju. Kada Hrvatska pošta zbog prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatra se da je obavila svoju uslugu kako je to zatražio pošiljatelj pošiljke te će ju naplatiti u skladu s cjenikom.
Molim vas informaciju u vezi s ostvarivanjem prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka u Hrvatskoj pošti?
Korisnici usluga Hrvatske pošte u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) imaju nekoliko prava koje mogu ostvariti prema Hrvatskoj pošti kao voditelju obrade podataka:
 • pravo na pristup informacijama o obradi osobnih podataka
 • pravo na ispravak osobnih podataka
 • pravo na zaborav (brisanje)
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na prigovor
 • pravo na opoziv privole.

Sva gore navedena prava ispitanici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu uz navođenje svojeg imena i prezimena te OIB-a.

Obrasci se mogu podnijeti u svakom poštanskom uredu ili drugim putem ako je tako predviđeno pojedinim općim uvjetima poslovanja za određenu uslugu. Uz zahtjev je potrebno predočiti na uvid ispravu kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva. Društvo zadržava pravo zatražiti od ispitanika dostavljanje dodatne dokumentacije radi identifikacije i provjere.

U slučaju da su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani (osobito zbog njihova učestalog ponavljanja), HP ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Kako bi se olakšalo ostvarivanje navedenih prava, obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na adresi: https://www.posta.hr/sluzbenik-za-zastitu-osobnih-podataka/5607

Poslao bih paket u inozemstvo, pa me zanima koji su predmeti zabranjeni za slanje u poštanskim pošiljkama?
 Zabranjeni sadržaji u poštanskim pošiljkama s odredištem u inozemstvu ovise o zemlji odredišta. Za zemlje u koje se prijevoz pošiljaka obavlja zračnim putem popis zabranjenih sadržaja znatno je veći jer se moraju primjenjivati propisi koji se odnose na sigurnost zračnog prometa, te ih Hrvatska pošta mora poštovati.
 
Općenito, u svim vrstama pošiljaka i za sve načine prijevoza zabranjeno je slanje:
 
 • eksplozivnih i lako zapaljivih predmeta ili predmeta čiji je prijam povezan s opasnosti za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi
 • predmeta čiji je promet zabranjen posebnim zakonskim ili drugim propisima
 • droga, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga
 • živih životinja, osim ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno.
 
Niže navodimo najčešće primjere zabranjenih sadržaja u slučaju zračnog prijevoza pošiljaka:
 
 • aerosoli uključujući boje u spreju, lakove, osvježivače zraka, otapala, sredstva za čišćenje pećnica, dezodoranse, lakove za kosu, pjene za brijanje, pjene za kosu
 • alkoholna pića (pića s udjelom alkohola većim od 24% uključujući votku, viski, rakiju, džin)
 • azbest
 • baloni punjeni nezapaljivim plinom
 • baterije
 • baterije koje su razvrstane pod opasne robe u najnovijem izdanju Tehničkih instrukcija Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO). One obuhvaćaju litijeve ionske, litijeve polimerne i litijeve metalne baterije te baterije od litijeve slitine poslane samostalno ili uz opremu (koje nisu umetnute u opremu). Također su zabranjeni za slanje akumulatori i zapečaćeni olovno kiselinski akumulatori
 • elektronički uređaji poslani s litijevom ionskom, litijevom polimernom, litijevom metalnom baterijom ili baterijama koje sadrže litijeve slitine, a koje nisu umetnute u uređaj. Dopuštene su za slanje litijeve ionske, polimerne i metalne baterije ili baterije koje sadrže litijeve slitine ako su umetnute u uređaj
 • elektronički predmeti koji ne sadrže baterije koje prelaze 100 Wh uključujući i neka prijenosna računala i električne alate visokih performansi
 • eksplozivi, npr.: streljivo, eksplozivne kape, pirotehnička sredstva, rakete, osigurači, nitroglicerin itd.
 • klinički i medicinski otpad, npr.: kontaminirani zavoji, zavoji, igle i dr.
 • kontrolirane droge i narkotici uključujući kanabis, kokain, heroin, LSD, opijum i amil-nitrate
 • korozivne tvari (koje mogu svojim kemijskim djelovanjem uzrokovati ozbiljna oštećenja ako dođu u kontakt s kožom, živim bićima ili drugim teretom u prijevozu, npr.: aluminij-klorid, kaustična soda, korozivne tekućine za čišćenje, boje, kiseline, korozivne boje i sredstva za uklanjanje hrđe, živa, galij i dr.)
 • krivotvoreni novac, novčanice i poštanske marke (zabranjeno je slanje krivotvorenih kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste naslovljenih na primatelja, putničkih čekova, platine, zlata ili srebra, bilo prerađenog bilo neprerađenog, dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta)
 • krivotvorene umjetnine, modna roba, tonski zapisi ili videozapisi
 • lako zapaljivi materijali i organski peroksidi (proizvodi poput sredstva za dezinfekciju mogu uzrokovati ili pridonositi izgaranju drugih tvari te mogu izazvati eksplozivne reakcije u kontaktu s drugim tvarima i uzrokovati ozljede ili oštećenja, npr.: bromidi, klorati, dijelovi fiberglasa, setovi za popravke, dezinfekcijska sredstva, nitrati, permanganati i peroksidi, uključujući boje za kosu i bojila koja sadrže peroksid)
 • ljudski i životinjski ostatci
 • magnetizirajući materijal (magnetizirajući materijal koji ima snagu magnetskog polja 0,418 A/m ili veću na udaljenosti od 4,6 m od vanjskog pakiranja)
 • opasni otpad uključujući korištene baterije i rabljena motorna ulja
 • opscene publikacije i nezakonite nepristojne fotografije uključujući opscene sadržaje ili sadržaje ekstremne pornografije ili dječje pornografije
 • boje, lakovi i premazi za drvo uključujući premaze za visok sjaj
 • otpad i prljavština uključujući kućni otpad ili smeće
 • nedeklarirana roba (npr.: uzorci tvari bez valjane deklaracije ili priloženog sigurnosno-tehničkog lista, domaći proizvodi kao što su ajvar, pekmez, različiti likeri, sokovi, alkoholna pića, med itd.)
 • prijevoz zrakoplovom pošiljaka sa živim životinjama potpuno je zabranjen.
 
Napomena!
Uzorci tla poslani na analizu dopušteni su za slanje uz uvjet da su pakirani tako da se svako curenje i izlijevanje sadržaja zadrži unutar pakiranja.

Kako mogu obavijestiti pošiljatelja da sam trenutačno na godišnjem odmoru?
Pismena
Kada primatelj pismena koristi godišnji odmor, Hrvatska pošta vratit će njegova pismena pošiljatelju. Hrvatska pošta nudi svim korisnicima novu, besplatnu uslugu kojom korisnik (primatelj pismena) obavještava Hrvatsku poštu o korištenju godišnjeg odmora. Sva prispjela pismena, osim pismena upravnog postupka, Hrvatska pošta vratit će na adresu pošiljatelja s naznakom: „Primatelj koristi godišnji odmor od – do“, bez pokušaja uručenja pismena.
Obrazac obavijesti o korištenju godišnjeg odmora možete naći na ovom linku. Popunjenu obavijest možete dostaviti u poštanski ured ili sortirnicu iz koje se obavlja uručenje pismena ili poslati interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr.

Zadržavanje ostalih prispjelih pošiljaka u poštanskom uredu tijekom korištenja godišnjeg odmora
Korisnici (primatelji pošiljaka) mogu zahtijevati zadržavanje prispjelih pošiljaka (koja nisu pismena) u poštanskom uredu tijekom svojeg izbivanja. U tom slučaju trebaju popuniti obrazac „zahtjev primatelja/pošiljatelja“ (obr. P-110) i predati ga u poštanskom uredu iz kojeg im se obavlja dostava. Zahtjev se plaća 25,00 kuna i vrijedi najdulje 30 dana.
Ovim dvjema uslugama obuhvaćene su sve pošiljke koje primaju korisnici dok su na godišnjem odmoru.