Slanje pošiljke u inozemstvo

Slanje pošiljke u inozemstvo

Svoje pošiljke za slanje u inozemstvo predajte s punim povjerenjem Hrvatskoj pošti.

Više

Republika Hrvatska jedna je od 192 države članice Svjetske poštanske unije (UPU) te je time zajamčena brza i sigurna razmjena pošiljaka.
Stoga, trebate li poslati svoju pismovnu pošiljku ili paket primatelju u inozemstvu, na pravom ste mjestu. Na raspolaganju su vam brojne poštanske usluge. Koja će pritom najbolje odgovarati vašim potrebama, saznajte na našim mrežnim stranicama u kategoriji "Slanje pošiljke u inozemstvo".


 

Česta pitanja
Koliko dugo traje carinski postupak i može li se ubrzati?

Trajanje carinskog postupka ovisi o Carinskoj upravi i Hrvatska pošta kao carinski zastupnik ne može utjecati na postupak. Kao primatelj pošiljke možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljaka na carinski pregled prema cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu koji je dostupan na internetskim stranicama Hrvatske pošte.
 

Mogu li ispisati adresnicu i carinsku deklaraciju CN23 kod kuće?
Da, korisnicima usluga omogućeno je popunjavanje i ispis obrasca za prijam međunarodnih pošiljaka (međunarodni paket, pošiljku ubrzane pošte (EMS) i praćenu pošiljku) putem Paket24 web aplikacije: https://paket24.posta.hr/publicinternational
Ispisana adresnica i carinska deklaracija CN23 prilažu se uz pošiljku prilikom predaje za slanje u poštanskom uredu.
 
Za sve koji ne žele sami ispisivati adresnice i carinske deklaracije CN23 omogućeno je primanje broja pošiljke na odabranu e-mail adresu.
Primljeni broj pošiljke potrebno je pokazati operateru na šalteru prilikom predaje na slanje pošiljke u poštanskom uredu.

Koliko iznosi naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija?
Naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija ovisi o vrijednosti pošiljke:
  • za pošiljke vrijednosti do 150 eura prispjele bez IOSS broja (H7 deklaracija) – 2,46 € (18,53 kn)
  • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura (H6 deklaracija) – 4,91 € (36,99 kn)
  • za pošiljke vrijednosti veće od 1000 eura (H1 deklaracija) – naknade iznose prema Cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi: 4,98 € / 37,52 kn; 6,64 € / 50,03 kn; 8,30 € / 62,54 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici i ležarinu.

Zašto mi je naplaćen PDV ako pošiljku iz treće zemlje šalje fizička osoba fizičkoj osobi?
U slučaju kada je vrijednost pošiljke veća od 45 eura, PDV se naplaćuje i kada fizička osoba šalje pošiljku fizičkoj osobi, kao i naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke koje su prispjele iz zemalja Europske unije?
Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a, a roba potječe iz trećih zemalja te PDV ili PDV i carina nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, prilikom uručenja pošiljke od primatelja se naplaćuju javna davanja (PDV ili PDV i carina) ovisno o vrijednosti robe.
Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.