Slanje pošiljke u inozemstvo

Slanje pošiljke u inozemstvo

Svoje pošiljke za slanje u inozemstvo predajte s punim povjerenjem Hrvatskoj pošti.

Više

Republika Hrvatska jedna je od 192 države članice Svjetske poštanske unije (UPU), tako da je i time zajamčena brza i sigurna razmjena pošiljaka.

Stoga, trebate li poslati svoju pošiljku ili paket primatelju u inozemstvu, na pravom ste mjestu. Na raspolaganju su vam brojne poštanske usluge. Koja će pritom najbolje odgovarati vašim potrebama, saznajte na našim mrežnim stranicama u kategoriji "Šaljem pošiljku u inozemstvo".  

Česta pitanja
Koja se usluga može koristiti za pojedinu državu i koliki je iznos poštarine za slanje pošiljaka?

 U Vodiču za međunarodne usluge  navedene su sve usluge koje se mogu koristiti prilikom slanja pošiljaka u pojedine države. Na internetskim stranicama Hrvatske pošte, u kategoriji Propisi i cjenici , nalazi se aktualni Cjenik poštanskih usluga u PDF formatu. Također i u odjeljku Izračun cijene slanja pošiljke nalazi se kalkulator  za precizan izračun poštarine za svaku vrstu usluge prema pojedinim odredištima.

Koliko je okvirno vrijeme prijenosa međunarodnih pošiljaka?

 Hrvatska pošta ne jamči za rokove prijenosa pošiljaka za inozemstvo. Ipak, okvirno vrijeme trajanja prijenosa međunarodnih pošiljaka od prijma do uručenja u odredišnoj zemlji prikazano je u tablici.

Prioritetne pošiljke Ostale pošiljke
Europa D+3, do 5 dana D+5, do 7 dana
Svijet D+5, do 12 dana  D+15, do 21 dan
 
  • U vrijeme prijenosa pošiljaka ne računa se dan prijma pošiljke (D), neradni dani i vrijeme zadržavanja pošiljke zbog carinskog postupka u odredišnoj državi.
  • Hrvatska pošta ne jamči za rokove prijenosa u međunarodnom prometu.
  • Prosječna vremena rezultat su praćenja kvalitete prijenosa pošiljaka u međunarodnom prometu.
Mogu li se pošiljke u međunarodnom prometu pratiti internetskim sustavom za praćenje pošiljaka na mrežnoj stranici Hrvatske pošte?

Internetskim sustavom za praćenje pošiljaka može se na mrežnoj stranici Hrvatske pošte pratiti status ovih pošiljaka:

  • pošiljka ubrzane pošte - EMS  (npr. EA123456789HR)

  • preporučenih pošiljaka (npr. RA123456789HR)

  • pošiljaka s označenom vrijednosti (npr. VV123456789HR)

  • paketa bez označene vrijednosti (npr. CP123456789HR) i

  • paketa s označenom vrijednosti (npr. CV123456789HR).

Broj pošiljke unosi se u predviđeno polje u cijelosti i bez razmaka između slova i znamenaka, npr. EE123456789HR.
Ako u internetskom sustavu za praćenje podataka na našoj stranici nema podataka o pošiljkama nakon što su prispjele u odredišnu državu, ti se podatci mogu naći na internetskoj stranici odredišne poštanske uprave (ako ta uprava objavljuje takve podatke).
Broj država s kojima je moguće potpuno internetsko praćenje pošiljaka od prijma do uručenja primatelju stalno se povećava. Kakva je dostupnost ove usluge prema pojedinim državama može se vidjeti u Vodiču za međunarodne usluge, stavka „track&trace“ 

Pošiljke bez prijamnog broja (u koje spadaju čestitke, razglednice, pisma, izravna pošta i tiskanice) ne može se pratiti internetskim sustavom za praćenje. To je stoga što se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu.

 

Što ako moja pošiljka u međunarodnom prometu nije uručena ili je oštećena?

Prigovor u međunarodnom poštanskom prometu zbog gubitka ili oštećenja pošiljke za koju se izdaje potvrda o primitku (EMS pošiljka, preporučene i vrijednosne pošiljke, paketi) podnosi se uz predočenje potvrde o primitku i pokretanjem potražnog postupka.
Potražni postupak može se pokrenuti u bilo kojem poštanskom uredu, poslati zahtjev telefaksom na broj +385 (0)1 4981 606 ili na e-adresu: inquiry@posta.hr, bez plaćanja naknade, u roku od šest mjeseci računajući od prvog sljedećeg dana nakon primitka poštanske pošiljke.
Potražni postupak u međunarodnom prometu rješava se u najkraćem roku. Postupak mora biti završen najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana pokretanja postupka.

U skladu s aktima Svjetske poštanske unije potražni postupak ne može se pokrenuti za pošiljke zaprimljene bez prijamnog broja (tzv. obične pošiljke) s obzirom na to da se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu, uručuju se primatelju bez potpisa i njih se u poštanskom sustavu ne može pojedinačno pratiti.

Može li se osigurati pošiljka u međunarodnom prometu?

Pošiljka u međunarodnom prometu može se osigurati korištenjem usluge prioritetne vrijednosne pošiljke ili paketa s dodatkom na vrijednost (ako tu uslugu prihvaća odredišna poštanska uprava). Najveći iznosi do kojih se može osigurati pošiljka ovise o propisima odredišne države. Oni nikako ne mogu biti viši od 4000 DTS-a (37.030,40 kn) za prioritetnu vrijednosnu pošiljku, odnosno 10.000,00 kn za paket s dodatkom na vrijednost. Maksimalni iznosi do kojih se može osigurati pošiljka za pojedinu državu mogu se naći u Vodiču za međunarodne usluge.

Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.