Štednja

Štednja

Nikad nije prerano da se počne štedjeti. A poslove sa svojom štednjom povjerite Hrvatskoj pošti.

Više

U svim poštanskim uredima obavite poslove oko svoje oročene kunske štednje ili štednje po viđenju.
 

Kada vam poslovnica vaše banke nije baš najbliže, a žurno trebate obaviti kakav posao u vezi sa svojom kunskom štednjom, navratite u poštanske urede Hrvatske pošte. Mi ćemo vam pružiti uslugu kakvu očekujete. Stoga, ako imate otvorenu kunsku štednju u ovim bankama:

  • Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
  • Jadranska banka d.d. Šibenik
  • Podravska banka d.d., Koprivnica
  • Samoborska banka d.d.
  • Société Générale – Splitska banka d.d., Split,

u poštanskim uredima Hrvatske pošte možete obaviti sve poslove po svojim kunskim štednim računima.

A ako ste štedišta u Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB), u svakom poštanskom uredu možete ugovoriti kunsku štednju i obaviti sve poslove po štednim računima kao da ste u poslovnici HPB-a.
 

Štednja po viđenju

U svim poštanskim uredima možete opunomoćiti jednu ili dvije osobe za raspolaganje svojim štednim ulogom, prijaviti promjenu podataka (prezimena, adrese i sl.), zamijeniti popunjenu ili oštećenu štednu knjižicu, upisati kamatu na štedni ulog ili prijaviti gubitak štedne knjižice. Uplate i isplate po štednim računima i upis iznosa s naloga za upis u štednu knjižicu obavljaju se bez naplate provizije.

 

Oročena štednja

U svakom poštanskom uredu možete ugovoriti oročenu kunsku štednju Hrvatske poštanske banke. Oročenu štednju možete ugovoriti uz fiksnu kamatnu stopu i na rokove od 1, 3, 6, 12, 24 i 36 mjeseci. Ako želite, prilikom ugovaranja štednje možete zatražiti automatsko obnavljanje ugovora.
 

Popis poslovnica