Praćenje poštanskih pošiljaka - Track&Trace

Aplikacijom možete pratiti sve knjižene pošiljke – preporučene i vrijednosne pošiljke, pakete i hpekspres pošiljke – i u svakom trenutku provjeriti njihov status. Potreban je samo prijamni broj pošiljke kojeg se upiše u za to predviđeno polje nakon čega se dobiva povratna informacija o statusu pošiljke, npr. kada je zaprimljena, kada je spremna za isporuku primatelju ili kada je primatelju uručena.
 
Unesite prijamni broj pošiljke, a potom pritisnite gumb "Traži".

(Unesite cjelovit prijamni broj pošiljke, bez razmaka, npr.: RB267096010HR  za preporučenu pošiljku ili EM12345678HR  za hpekspres pošiljku.)Prijamni broj pošiljke: