Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Unutarnji promet

Putem interneta i oglasnika kupujem proizvode koje plaćam pouzećem. Mogu li odmah prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti njezin sadržaj?

Prilikom preuzimanja pošiljke možete ju otvoriti u nazočnosti radnika Hrvatske pošte i utvrditi nalazi li se u njoj naručeni sadržaj. Ako pošiljku preuzimate u poštanskom uredu i ondje utvrdite da je sadržaj sporan, radnik poštanskog ureda na licu mjesta sastavlja zapisnik o nepravilnosti pošiljke. Potom vam vraća iznos koji ste uplatili pouzećem i naknadu za uplatu tog iznosa, a pošiljka se vraća pošiljatelju. Prilikom uručenja pošiljke na adresi postupak je isti osim što poštar ne sastavlja zapisnik o nepravilnosti pošiljke, nego zapisnik o vraćanju pošiljke spornog sadržaja. Jedan primjerak zapisnika daje vama, a drugi prilaže zapisniku o nepravilnosti pošiljke koji će se popuniti u poštanskom uredu nakon njegova povratka s dostave.

Ako ste pošiljku preuzeli na paketomatu i utvrdili da u njoj nije naručeni sadržaj, trebate u roku od jednog sata od trenutka preuzimanja pošiljke podnijeti prigovor Službi za korisnike pozivom na broj: 072 303 304 ili putem web-forme na poveznici https://obrasci.posta.hr/kontakt.

Nakon podnošenja prigovora trebate što je prije moguće, a najkasnije do kraja prvoga sljedećeg radnog dana doći s pošiljkom u poštanski ured radi popunjavanja zapisnika o nepravilnosti pošiljke. Pošiljka će nakon toga biti vraćena pošiljatelju.
Situacije sa spornim sadržajem prijavite policiji kao prijevaru ili pokušaj prijevare.

Želim poslati običan paket ili Paket24. Mogu li u pošti kupiti prikladnu kutiju?

U poštanskom uredu možete kupiti ambalažu za pakiranje u različitim veličinama.
 

Je li poštar obvezan dostaviti preporučenu pošiljku i pošiljku Paket24 na kat u stambenoj zgradi?

Sve pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku poštar osobno uručuje primatelju neovisno na kojem katu stambene zgrade primatelj stanuje. Ako u trenutku pokušaja dostave poštar ne zatekne nikog na adresi, ostavit će primatelju obavijest o prispijeću pošiljke u njegovu kućnom kovčežiću.
 

Što ako nisam kod kuće u trenutku dostave pošiljke?

Ako u trenutku pokušaja dostave pošiljke niste kod kuće, poštar će u vašem kućnom kovčežiću ili na vidljivom mjestu ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke na kojoj je naveden rok i mjesto na kojem možete podići pošiljku. Ako u roku od pet radnih dana poštanskog ureda ne preuzmete pošiljku, bit će vraćena pošiljatelju.
Obične, praćene pošiljke i mali paketi koji ne podliježu carinskom pregledu u pravilu se uručuju ubacivanjem u kućni kovčežić. Ako to nije moguće, primjerice, zbog veličine pakiranja, poštar će vam ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke. Takvu pošiljku možete podići u poštanskom uredu.
 

Može li se pošiljka uručiti nekoj drugoj osobi u zajedničkom kućanstvu?

Poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku uručuju se osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ako se takva poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, uručuje se odraslom članu kućanstva, osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja ili ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe kod koje je primatelj zaposlen.
Navedenim osobama mogu se uručiti i obične poštanske pošiljke. Pod odraslim članom kućanstva podrazumijeva se bračni/izvanbračni drug, roditelj i dijete, brat i sestra stariji od 15 godina te svaki drugi srodnik stariji od 15 godina koji s primateljem živi u zajedničkom kućanstvu. Pod zaposlenom osobom podrazumijeva se svaka osoba starija od 15 godina koja je zaposlena u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja.
Iznimka od ovakva uručenja su pismena gdje svaki postupak ima svoja pravila ovisno o vrsti postupka, vrsti dostave i pokušaju dostave.
 

Često primam pismena (preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima). Zašto mi se ne dostavljaju uvijek na isti način?

Pismena na adresnoj strani, osim adrese primatelja, imaju i naziv posebnog postupka na koji se odnosi pismeno. Pri uručenju pismena postupa se u skladu s posebnim zakonima kojima su uređeni navedeni postupci.
 

Na sustavu za praćenje pošiljaka vidim da je pošiljka s povratnicom uručena, no povratnicu još uvijek nisam dobio. Što trebam učiniti da dobijem povratnicu?

U tom slučaju podnesite prigovor: u unutarnjem prometu u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke, a u međunarodnom prometu u roku od šest mjeseci. Popunjeni obrazac povratnice uz potvrdu o primitku pošiljke možete predati:

Nakon provjere, ako se utvrdi da je povratnica izgubljena, dostavit će vam se uz dopis preslika poštanske isprave iz koje će biti vidljivo da je pošiljka uručena. Ako nećete biti zadovoljni odgovorom, možete pokrenuti potražni postupak.
 

Dobio sam obavijest o prispijeću pošiljke, a nisam u gradu. Kako mogu zadržati pošiljku do svog povratka?

U najbližem poštanskom uredu možete zatražiti i popuniti zahtjev za zadržavanje pošiljaka u poštanskom uredu. Zadržavanje pošiljke u poštanskom uredu moguće je do 30 kalendarskih dana, a podnošenje zahtjeva naplaćuje se u skladu s CJENIKOM. Zahtjev za zadržavanje pošiljke ne može se podnijeti za sudska pismena te pismena po upravnom i poreznom postupku.
 

Dobio sam SMS poruku da mi danas stiže pošiljka. Kada je mogu očekivati na adresi?

Pošiljka za koju ste dobili SMS poruku bit će vam dostavljena tijekom dana. Detaljnije vrijeme dostave ne može se precizirati zato što ovisi o količini pošiljaka i redoslijedu kretanja poštara po rajonu.
 

Mogu li zatražiti ponovnu dostavu pošiljke za koju mi je ostavljena obavijest o prispijeću?
Ponovnu dostavu možete zatražiti u poštanskom uredu ili pozivom Službi za korisnike na broju: 072 303 304. Usluga ponovne dostave naplaćuje se prema cjeniku ovisno o vrsti pošiljke.