Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Unutarnji promet

Zašto pošiljku za koju mi je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke ne mogu podići isti dan u poštanskom uredu?

Zbog usmjeravanja pošiljke u vama najbliži isporučni poštanski ured pošiljka je dostupna tek od idućega radnog dana.
 

Može li se pošiljka naslovljena na poslovnog subjekta – pravnu osobu (tvrtke: d.d., d.o.o. i dr.) uručiti bez žiga?
Primitak pošiljke adresirane za poslovnog subjekta - pravnu osobu (tvrtku: d.d., d.o.o. i dr.) te na fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, trgovci pojedinci, liječnici, javni bilježnici i sl.) potvrđuje osobno primatelj ili ovlaštena osoba svojim potpisom.
Želim da se primatelju uz brzojav uruči dar. Imate li takvu uslugu?

Dar uz brzojav možete naručiti preko Službe za korisnike pozivanjem broja 1296, u poštanskim uredima i web-brzojavom. Cjelokupnu ponudu darova uz brzojav možete pogledati na internetskoj stranci Hrvatske pošte.
 

Nisam bio kod kuće kada mi je poštar donio mirovinu. Zašto ju nije ostavio članu kućanstva?

Poštar može isplatiti mirovinu korisniku mirovine, skrbniku ili opunomoćenoj osobi. U suprotnom će ostaviti obavijest o prispijeću mirovinske uputnice s napomenom kada, gdje i do kojeg se roka može isplatiti mirovinska uputnica.
 
 
 
 

Gdje trebam postaviti kućni kovčežić?

Kućni kovčežić treba biti postavljen na pogodnom mjestu u zgradi koje nije više od prvoga kata ili na ulazu u dvorište. Trebate osigurati pristup kućnim kovčežićima. Kućni kovčežići u zgradama s više stanova moraju biti označeni prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe.

Kako mogu i koga opunomoćiti za preuzimanje svojih pošiljaka?

Punomoć kojom fizička osoba opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga može se napraviti u poštanskom uredu ili na adresi koju odredi korisnik, putem odgovarajućeg obrasca punomoći HP d.d.
 

  1. Obrazac punomoći možete pronaći ovdje

 
Korisnik može opunomoćiti samo poslovno sposobnu i pismenu osobu. Opunomoćitelj može izdati više punomoći, a s jednom punomoći može ovlastiti najviše tri osobe.
 
Punomoć se može izdati:

  • za primitak svih poštanskih pošiljaka
  • za primitak pojedine vrste pošiljaka
  • za pojedinu pošiljku.
 

Ako je opunomoćitelj korisnik poštanskog pretinca, može izdati punomoć samo za primitak svih vrsta pošiljaka. Punomoć se izdaje na jednu godinu od dana davanja punomoći i vrijedi do isteka tog roka. Opunomoćitelj ju može opozvati i prije isteka tog roka. Pri ostvarivanju prava iz punomoći radnik Hrvatske pošte može zamoliti punomoćnika da pokaže punomoć i dokument za dokaz identiteta (osobna iskaznica, putovnica i dr.). Ako opunomoćitelj opozove izdanu punomoć, obvezan je o tome obavijestiti Hrvatsku poštu.

Za ovjeru punomoći u poštanskom uredu Hrvatska pošta naplaćuje naknadu u iznosu 8,30 € s PDV-om, a ovjeru na adresi opunomoćitelja u iznosu od 16,59 € s PDV-om.

Punomoć za podizanje pošiljaka se osim u Hrvatskoj pošti može napraviti i ovjeriti i kod javnog bilježnika ili kod nekoga drugog mjerodavnog tijela.

Može li se u poštanskom uredu isporučiti pošiljka za koju je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke osim primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku i nekoj drugoj osobi koja je osobno poznata radniku poštanskog ureda?

Pošiljke za koje je primatelju ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke mogu se isporučiti osobno primatelju, zakonskom zastupniku i punomoćniku uz obvezno utvrđivanje identiteta. Preporučene pošiljke (osim sudskih pismena, pismena po upravnom i poreznom postupku), paketi, Paket24, Box pošiljka i Connect paketi mogu se isporučiti donositelju obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja (upisuje se ime i prezime donositelja, vrsta i broj identifikacijske isprave). Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.

Zašto mi je prilikom preuzimanja pošiljke u poštanskom uredu naplaćena ležarina?
Ležarinu plaćate za sve pošiljke teže od 500 grama koje ne preuzmete u roku od jednog dana od dana ostavljanja obavijesti o prispijeću pošiljke. Naplata ležarine za pošiljke za koje vam je poštanski ured carinjenja poslao poziv o podnošenju isprava za carinski pregled počinje teći nakon 10 dana od dana slanja poziva.

Zašto ste mi ostavili obavijest o prispijeću pošiljke?
Ako vam je poštar ostavio u kućnom kovčežiću obavijest o prispijeću pošiljke, to je napravljeno zbog sljedećih razloga:
  • kada se obična pošiljka zbog svoje veličine i/ili oblika ne može uručiti u kućni kovčežić (mali paket - obična ili obična praćena pošiljka)
  • ako je pošiljka oštećena ili prepakirana
  • ako je pošiljatelj zahtijevao isporuku u poštanskom uredu
  • za pakete u naseljima za koje se ne obavlja dostava paketa
  • ako se pošiljka ne može uručiti dostavom
  • kada primatelj stavi prigovor na ispravnost pošiljke ili na iznos javnih davanja
Kako mogu prilikom dostave platiti pouzeće aplikacijom KEKS Pay?
Od poštara prilikom uručenja pošiljke zatražite digitalno plaćanje aplikacijom KEKS Pay. Skenirajte QR kod koji vam dostavljač pokaže na svom mobitelu i obavite plaćanje. Nakon uplate poštar će vam uručiti pošiljku. Za plaćanje aplikacijom KEKS Pay nema dodatne naknade.