Je li moguć i koji je postupak povrata u inozemstvo neodgovarajuće robe naručene internetom, a primljene poštom?

Primatelj robe u pošiljkama iz trećih zemalja koji želi vratiti neodgovarajuću robu u zemlju podrijetla i koji želi ostvariti pravo na povrat ili otpust carinskog duga (carina i PDV) mora vratiti pošiljku uz izvoznu carinsku deklaraciju koju je izradio ovlašteni otpremnik (špediter). Korisnik će pravo na povrat ili otpust duga ostvariti samo ako su zadovoljeni svi carinski uvjeti za povrat neodgovarajuće robe u skladu s carinskim propisima.

Da bi primatelj robe u pošiljkama iz trećih zemalja koji želi neispravnu robu poslati na popravak ili zamjenu u zemlju podrijetla ostvario pravo neplaćanja carine na zamijenjenu robu, mora uz pošiljku kojom vraća robu predati carinsku deklaraciju za privremeni izvoz, koju je izradio ovlašteni otpremnik (špediter).
 
HP otpremništvo može se nazvati na telefonske brojeve: 01 4981 720 i 01 4981 538, e-pošta: otpremnistvo@posta.hr.

Kako mogu nekoga opunomoćiti za preuzimanje svojih pošiljaka?

 To je najjednostavnije učiniti u poštanskom uredu. Punomoć kojom fizička osoba opunomoćuje drugu osobu za korištenje poštanskih usluga može ovjeriti Hrvatska pošta, javni bilježnik ili mjerodavno državno tijelo. Korisnik može opunomoćiti samo poslovno sposobnu i pismenu osobu, a prilikom izdavanja punomoći uz opunomoćitelja treba biti i punomoćnik. Opunomoćitelj može izdati više punomoći, a s jednom punomoći može ovlastiti najviše tri osobe.
Punomoć se može izdati:

 • za primitak svih poštanskih pošiljaka
 • za primitak pojedine vrste pošiljaka
 • za pojedinu pošiljku.
 • Ako je opunomoćitelj korisnik poštanskog pretinca, može izdati punomoć samo za primitak svih vrsta pošiljaka, bez naknade za korištenje.

Punomoć se izdaje na jednu godinu od dana davanja punomoći i vrijedi do isteka tog roka. Opunomoćitelj ju može opozvati i prije isteka tog roka.
Pri ostvarivanju prava iz punomoći radnik Hrvatske pošte može zamoliti punomoćnika da pokaže punomoć i kakav dokument za dokaz identiteta (osobna iskaznica, putovnica i dr.). Ako opunomoćitelj opozove izdanu punomoć, obvezan je o tome obavijestiti Hrvatsku poštu.
Za ovjeru punomoći u poštanskom uredu Hrvatska pošta naplaćuje naknadu u iznosu od 62,50 kn (s PDV-om), a ovjeru na adresi opunomoćitelja u iznosu od 101,70 kn (s PDV-om).

Obazac za punomoć preuzmite ovdje.

 
Kako mogu podnijeti prigovor zbog gubitka poštanske pošiljke ili kašnjenja u uručenju poštanske pošiljke? Kako se pokreće potražni postupak za pošiljku? Dobio sam paket. Kada sam ga otvorio, vidio sam da je oštećen sadržaj, no poštar je već bio otišao. Što trebam napraviti?
 Prigovor koji se odnosi:
 • na gubitak poštanske pošiljke
 • na prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke (samo u unutarnjem prometu)
 • na neobavljanje poštanske usluge ili neobavljanje poštanske usluge u cijelosti
 • na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke
 • na više naplaćenu cijenu poštanske usluge
 • na ostale prigovore

korisnik može podnijeti pisanim putem u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu. Prigovor na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke podnosi se odmah pri uručenju pošiljke.

Prigovor na usluge HP d.d.-a može se podnijeti pisanim putem izravno u svakom poštanskom uredu, poštom te interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr. Pisani prigovor podnesen poštom ne naplaćuje se ako je predan kao pismo na kojem je napomena „PRIGOVOR“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.

Podnositelj prigovora uz prigovor prilaže presliku potvrde o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje ta potvrda ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura).
Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke podnosi se na zapisniku o nepravilnosti pošiljke u poštanskom uredu / sortirnici ili na adresi primatelja pošiljke odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke može se podnijeti i nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja pošiljke.
 

Na internetskoj stranici Hrvatske pošte korisniku je dostupan obrazac potražnice CN-08 za međunarodni promet u koji se upisuju podaci o pošiljci. Tako popunjenu potražnicu može se poslati poštom ili interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr uz skeniranu pripadajuću potvrdu o primitku pošiljke. Međunarodni potražni postupak može se pokrenuti i u poštanskom uredu.

Korisnik može podnijeti Hrvatskoj pošti i prigovor s drugih osnova u pisanom obliku, telefonom, e-poštom, telefaksom ili na internetskoj stranici Hrvatske pošte, kao i usmeno (u poštanskom uredu / sortirnici, Kontaktnom centru i dr.). Ovakav prigovor treba sadržavati sljedeće podatke:
 • ime i prezime ili naziv i adresu korisnika koji podnosi prigovor
 • datum podnošenja prigovora
 • razlog prigovora te eventualne dokaze
 • broj telefona, telefaksa ili elektroničku adresu osobe za kontakt.Kupio sam putem oglasnika jedan proizvod koji plaćam pouzećem. Mogu li odmah prilikom preuzimanja paketa provjeriti je li u njemu to što sam i kupio?
Hrvatska pošta uvela je prije nekog vremena sigurnosnu mjeru koja se odnosi na primitak pošiljaka za koje primatelji trebaju platiti otkupni iznos pošiljatelju. Ova mjera uvedena je zbog povećanog broja prijevara prilikom kupnje putem oglasnika ili interneta, kao i radi zaštite potrošača. Primatelj može odmah nakon primitka pošiljke, bilo na svojoj adresi bilo u poštanskom uredu, u nazočnosti radnika Hrvatske pošte otvoriti pošiljku kako bi se uvjerio da se u njoj nalazi sadržaj koji je platio. Ako to nije slučaj, Hrvatska pošta će na zahtjev primatelja sastaviti zapisnik o nepravilnosti pošiljke te će primatelj odmah ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa otkupnine i poštarine za doznačavanje otkupnog iznosa, a pošiljka će se vratiti pošiljatelju. Korisnike također savjetujemo da prijevare ili pokušaje prijevare odmah prijave policiji.

Može li se u poštanskom uredu isporučiti pošiljka za koju je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke osim primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku i nekoj drugoj osobi koja je osobno poznata radniku poštanskog ureda?
Pošiljke za koje je primatelju ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke mogu se isporučiti:
osobno primatelju, zakonskom zastupniku i punomoćniku uz obvezno utvrđivanje identiteta.

Paketi, Paket24 i Connect paketi mogu se isporučiti donositelju obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja (upisuje se ime i prezime donositelja, vrsta i broj identifikacijske isprave). Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.

Mali paket, Praćena pošiljka i Tiskanica isporučuju se donositelju obavijesti o prispijeću.


Što trebam napraviti da privremeno preusmjerim sve svoje pošiljke na drugu adresu?

Otiđite u vama najbliži poštanski ured i ondje zatražite zahtjev za preusmjeravanje pošiljke. Preusmjeravanje pošiljaka vrijedi maksimalno 90 dana od dana popunjavanja zahtjeva za preusmjeravanje. Usluga preusmjeravanja pošiljaka naplaćivat će se prema važećem cjeniku. Sudska pismena, pismena s oznakom upravno-pravnog postupka, pozivi na ročišta i slična pismena ne mogu se preusmjeravati na drugu adresu.

Kako se može promijeniti adresa primatelja? Je li dovoljno poslati e-poruku na službenu adresu?
Pošiljatelj ne može promijeniti adresu primatelja putem službene adrese elektroničke pošte. Pošiljatelj može promijeniti adresu primatelja samo ako u bilo kojem poštanskom uredu popuni obrazac zahtjeva za raspolaganje s pošiljkom.
Kada se isporučuju brzojavi za manja mjesta?
 U naseljima i mjestima u kojima nije organizirana dostava brzojava, dostava brzojava  organizira se poštanskom dostavom. Isti dan uručuju se brzojavi  koji su u odredišni poštanski ured prispjeli prije polaska poštara na dostavu. Brzojavi prispjeli nakon odlaska poštara na dostavu uručuju se sljedeći radni dan. Na stranicama Hrvatske pošte nalazi se popis naselja za koje je organizirana brzojavna dostava
Danas sam dobio potvrdu o prispijeću pošiljke. Zanima me može li se paket opet poslati na adresu te plaća li se takva usluga?

U najbližem poštanskom uredu, kao i pozivom Kontaktnom centru (072 303 304) može se zatražiti zahtjev za ponovnu dostavu pošiljke. Usluga ponovne dostave pošiljke plaća se prema cjeniku usluga Hrvatske pošte ovisno o vrsti pošiljke.

Na vašoj stranici stoji da mi je pošiljka uručena, a ja nisam ništa dobio. Kako ću provjeriti tko je to preuzeo pošiljku umjesto mene?

Ako tvrdite da vam pošiljka nije uručena, molimo vas da u poštanskom uredu zatražite ovjerenu presliku dostavne knjige kako bi se utvrdilo tko je preuzeo i potpisao primitak vaše pošiljke. Zahtjev se naplaćuje prema cjeniku usluga.