Zahvaljujući propisima EU-a vaša su elektronička plaćanja sve jefinija, jednostavnija i sigurnija.

Evo kako:

  • Plaćanja možete izvršavati u cijeloj Europi (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) jednostavno i sigurno kao i u svojoj matičnoj zemlji.
  • Ako koristite platnu karticu izdanu u EU-u, trgovac vam više neće moći zaračunati dodatne troškove.
  • Propisi obuhvaćaju sve vrste elektroničkih plaćanja (npr. kreditne transfere, izravna terećenja, kartična plaćanja...).
  • Svatko tko zakonito boravi u Europi ima pravo na otvaranje računa u banci za izvršavanje elektroničkih plaćanja („račun za plaćanje”)
 
Ta prava proizlaze iz revidirane Direktive EU-a o platnim uslugama (PSD2), Direktive o računima za plaćanje i drugih propisa EU-a, kojima je svrha omogućiti sigurnija i praktičnija plaćanja.

Saznajte više o svojim pravima u priloženom LETKU: