Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Prigodna poštanska marka Božić 2015.

16.11.2015.
 Božićna marka – tradicija Hrvatske pošte
 
Zagreb, 16. studenog 2015. – Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 25. studenog 2015. tradicionalnu prigodnu božićnu marku. Motiv je marke prizor Isusova rođenja preuzet s vitraja u svetištu zagrebačke prvostolnice. Vitraj je nastao po narudžbi kardinala Jurja Haulika te je izrađen između 1843. i 1845. u Münchenu u Zavodu za stakloslikarstvo kralja Ludviga I. Bavarskog. Prigodnu božićnu marku oblikovao je Petar Strmečki, fotograf i dizajner iz Zagreba. Marka je izdana u arku od 20 maraka i u karnetu od 10 samoljepljivih maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Prigodna poštanska marka Božić 2015. ima nominalnu vrijednost 3,10 kuna. Naklada maraka u arcima iznosi 700 tisuća primjeraka, a naklada samoljepljivih maraka u karnetima je 200 tisuća primjeraka u 20 tisuća karneta. Žig prvog dana bit će u uporabi 25. i 26. studenog u Poštanskom uredu 10101 Zagreb, Jurišićeva 13.