Znanjem do izvrsnosti

Kontinuirani profesionalni razvoj jedan je od strateških ciljeva uključenih u razvojnu strategiju hrvatske pošte. Bez znanja nema poslovne izvrsnosti.

Znanje je oduvijek bilo jedini put kojim se može postići izvrsnost. Zato Hrvatska pošta kontinuirano ulaže u razvitak znanja svojih zaposlenika.


Jedna od triju vrijednosti koje njeguje Hrvatska pošta jest i izvrsnost u postizanju rezultata i obavljaju posla. Da bi izgradila izvrsnost svojih zaposlenika, Hrvatska pošta je u Uredu za upravljanje ljudskim resursima ustrojila poseban odjel koji se bavi zapošljavanjem i edukacijom zaposlenika. Budući da je u današnje doba cjeloživotno obrazovanje iznimno važno s obzirom na stalnu promjenu tržišnih trendova, odjel organizira cijeli niz internih i eksternih edukacija poput radionica, tečajeva, seminara i sl. namijenjenih svim zaposlenicima Hrvatske pošte neovisno o njihovu radnom mjestu. No osim stalne nadogradnje znanja pohađanjem edukacija, Hrvatska pošta pridaje veliku važnost još jednom segmentu - dijeljenju znanja s kolegama. Jer stečeno znanje nema pravu vrijednost ako se ne podijeli s drugima.

Ulaganje u izobrazbu zaposlenika ujedno je jedan od načina zadržavanja kvalitetnih zaposlenika, ali i važna informacija kvalitetnim budućim zaposlenicima Hrvatske pošte o vrijednostima koje promovira Hrvatska pošta.