Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Žuti klik - ePost shop - Kartica vjernosti „Moja pošta"

Kako mogu sakupljati bodove na kartici Moja pošta?
Bodove skupljate obavljanjem maloprodajnih, poštanskih i financijskih usluga u poštanskim uredima Hrvatske pošte.

Koje mi pogodnosti pruža kartica vjernosti Moja pošta?
Sudjelovanjem u programu vjernosti Moja pošta stječete pravo na sljedeće pogodnosti:
  • zamjenu sakupljenih bodova za Bon Žutog klika vrijednosti 3,00 € (1450 bodova), 5,00 € (2400 bodova), 10,00 € (4900 bodova) i 15,00 € (7200 bodova).
  • redoviti i prigodni popusti na Devia i ostali maloprodajni asortiman.
Što trebam poduzeti ako izgubim karticu vjernosti Moja pošta?

Gubitak ili krađu svoje kartice vjernosti Moja pošta prijavite u što kraćem roku Službi za korisnike na broju: 072 303 304 te prema izborniku pritisnite tipku 4 ili u najbližem poštanskom uredu.
 

Što su to slovne oznake na poštanskim markama Republike Hrvatske?
Slovna oznaka „A“ na poštanskim markama Republike Hrvatske odgovara iznosima poštarina za pismo mase do 50 g u unutarnjem prometu te za dopisnicu/razglednicu u unutarnjem prometu. (odgovara iznosu od 0,58 EUR)

Slovna oznaka „B“ na poštanskim markama Republike Hrvatske odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 g u međunarodnom prometu. (odgovara iznosu od 1,70 EUR)
 
Slovna oznaka „C“ na poštanskim markama Republike Hrvatske odgovara iznosu poštarine za prioritetnu dopisnicu/razglednicu u međunarodnom prometu. Marke na sebi nose oznaku Prioritetno/Zrakoplovom. (odgovara iznosu od 1,70 EUR)