Grand PRix za internu komunikaciju

Studeni 2011. - Da je komunikacija unutar Hrvatske pošte na visokoj razini, pokazuje i strukovna nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Grand PRix. U kategoriji „Grand PRix za odnose s javnošću u javnom sektoru“ Hrvatska pošta bila je nominirana u finale s projektom „Najbolji u pošti“, gdje smo u suradnji s novinskim čitateljima odabrali naše najbolje djelatnike. U kategoriji „Grand PRix za internu komunikaciju“ Hrvatska pošta ušla je u finale najbolje interne komunikacije s časopisom „Vaša pošta“, akcijom „Moja pošta“, godišnjim nagradama te ostalim internim akcijama kojima se interna komunikacija Hrvatske pošte svrstala među ponajbolje u hrvatskom gospodarstvu.