Najava 3. sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 3. sjednicu Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d.

Sjednica će se održati dana 20. prosinca 2022. godine, s početkom u 10,00 sati u dvorani za sastanke 407, Branimirova 4/IV, Zagreb.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-027751/22 od 16. studenog 2022. godine
  2. Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje 2023. - 2025. godine
  3. Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2023. godinu, Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva za 2023. godinu i Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2023. godinu
  4. Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju za 2023. godinu
  5. Pregled 2022/Plan 2023 – prezentacija Ureda za informacijske tehnologije
  6. Suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, broj: HP-12/3-028313/22 od 14. prosinca 2022. godine
  7. Razno