Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Dostava pošiljaka na paletama


Paket24 nudi poslovnim korisnicima i dostavu pošiljaka na paletama. 
Masa palete može biti do 700 kg, a maksimalne dimenzije 1200 mm (širina) x 800 mm (dužina) x 1500 mm (visina). Uručenje pošiljaka na paletama obavlja se u roku od dva radna dana (D+2). Korisnik ove vrste usluge dužan je prije nego što odabere uslugu upoznati se s rasporedom mjesta prikupa i dostave. Raspored je dostupan na www.posta.hr.

Dostava paletiziranih pošiljaka moguća je u sljedećim gradovima (I ZONA):
 
Bjelovar Dubrovnik Gospić Karlovac
Osijek Pula Rijeka Sisak
Slavonski Brod Split Šibenik Varaždin
Zadar Zagreb    

Popis gradova s organiziranom dostavom paleta - I zona (pdf)

 
Korisnik paletizirane pošiljke dužan je, prije nego što odabere ovu uslugu, upoznati se sa mjestima prikupa i dostave. Iznimno, ovisno o svojim tehničko-tehnološkim mogućnostima, HP d.d. može prikup i dostavu obavljati i u drugim mjestima (Zona II) koja nisu na popisu gradova I Zone. Prikup i dostava paletizirane pošiljke obavlja se na lokacijama do kojih je moguće pristupiti vozilom HP d.d.-a
Iznimno, HP d.d. zadržava pravo prikupa i dostavu obavljati i drugačije od navedenog u rasporedu, ovisno o svojim tehničko-tehnološkim mogućnostima.
Svaka pošiljka mase veće od 30 kg, pošiljka čija je volumetrička masa veća od 30  kg, pošiljka mase manje od 30  kg koju pošiljatelj otprema ili zahtijeva otpremu na paleti koja je sastavni dio pošiljke od zaprimanja pa do uručenja, te pošiljka koja se ne nalazi na paleti (npr. bijela tehnika i sl.) ali je za njezinu manipulaciju potrebna mehanizacija poput viličara i sl., smatra se paletiziranom pošiljkom.