Kako se može poslati novac u inozemstvo?
Preko Hrvatske pošte novac se može poslati u inozemstvo na tri načina:
 1. međunarodnom poštanskom uputnicom
 2. međunarodnom poštanskom elektroničkom uputnicom
 3. uputnicom Western Uniona (WU).
Koja je razlika između međunarodne poštanske uputnice i uputnice Western Uniona (WU)?
Razlika je u načinu prijenosa novca, maksimalnom iznosu, visini naknade i mjestu isplate.

Međunarodna poštanska uputnica:
 • način prijenosa: elektronički (sustavom Eurogiro) i poštanskim tokovima
 • maksimalan iznos: protuvrijednost od 1500 eura
 • visina naknade: 3,75% od iznosa, najmanji iznos naknade 31 kn, a najviši 200 kn
 • mjesto isplate (Hrvatska): na kućnoj adresi.
 
Međunarodna poštanska elektronička uputnica:
 • način prijenosa: elektronički (sustavom Eurogiro i MIPS)
 • maksimalan iznos: protuvrijednost od 1500 eura
 • visina naknade: najmanji iznos naknade 45 kn, a najviši 305 kn
 • mjesto isplate (Hrvatska): šalteri poštanskih ureda koji obavljaju uslugu ECI.
 
Uputnica Western Uniona:
 • način prijenosa: sustavom Western Uniona (elektronički prijenos)
 • maksimalan iznos: 25.000 kn
 • visina naknade:
  • za države u okruženju: najmanji iznos 50 kn, a najveći iznos 1085 kn
  • za ostale države: najmanji iznos 100 kn, a najveći iznos 1085 kn (cjenik Western Uniona na www.posta.hr)
  • mjesto isplate (Hrvatska): šalteri poštanskih ureda koji obavljaju uslugu WU.
Može li se novac poslati u bilo koju državu svijeta?

Međunarodnom poštanskom uputnicom novac se može poslati u 21 državu s kojom Hrvatska pošta ima potpisan sporazum o razmjeni uputnica:
BiH, Brazil, Češka, Francuska, Grčka, Iran, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Turska i Ukrajina. 
Međunarodnom poštanskom elektroničkom uputnicom novac se može poslati u četiri države s kojima Hrvatska pošta ima potpisan sporazum o razmjeni uputnica:
Albanija, BiH, Crna Gora i Srbija.

Uputnicom Western Uniona novac se može poslati u više od 200 država svijeta.

U kojem je roku moguća isplata novca u inozemstvu?

Međunarodna poštanska uputnica:

 • otprema elektroničkim sustavom: 1 – 6 radnih dana
 • otprema poštanskim tokovima: 7 – 10 radnih dana.
   

Uputnica Western Uniona:

 • nakon 15 minuta od uplate, u bilo kojem dijelu svijeta. 
Koji su uvjeti za isplatu uputnice Western Uniona?

Isplata uputnice Western Uniona moguća je ako su točni sljedeći podatci:

 • MTCN broj (kontrolni broj) – jedini način provjere u sustavu je na osnovi valjanog MTCN broja
 • ime i prezime pošiljatelja
 • očekivani iznos (odstupanje +/- 10%)
 • država podrijetla.
Koji su obrasci potrebni za slanje i isplatu novca?

 Međunarodna poštanska uputnica:

 • obrazac TPF1 – međunarodna poštanska uputnica (može se kupiti na šalterima poštanskih ureda).

Međunarodna poštanska elektronička uputnica:

 • za slanje novca: ECI 2 obrazac „Slanje novca“
 • za primitak novca: ECI 1 obrazac „Primitak novca“.

Uputnica Western Uniona:

 • za slanje novca: WU obrazac „Slanje novca“
 • za primitak novca: WU obrazac „Primitak novca“.
U kojem se razdoblju može podignuti novac, odnosno koliki je rok valjanosti uputnice?
Međunarodna poštanska uputnica:
 • Rok valjanosti dogovoren je sporazumom i iznosi najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca. Ako se novac ne može isplatiti, primatelju se ostavlja obavijest, a uputnica se ne vraća u državu podrijetla sve do isteka roka valjanosti.
   
Međunarodna poštanska elektronička uputnica:
 • Rok valjanosti dogovoren je sporazumom i iznosi 30 dana. Ako se novac ne isplati u roku od 30 dana, uputnica se vraća pošiljatelju. Nakon povrata uputnice, Hrvatska pošta obavještava pošiljatelja da može preuzeti vraćeni novac u poštanskom uredu.
   
 Uputnica Western Uniona:
 • Uputnica Western Uniona nalazi se u aktivnom sustavu koji agent može provjeravati 45 dana. Nakon tog razdoblja, ako iznos nije isplaćen primatelju, na osnovi zahtjeva pošiljatelja može se obaviti povrat novca.
Zašto prilikom uplate i isplate novca treba predočiti identifikacijski dokument?

Hrvatska pošta obvezna je provoditi odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i Uredbe EU 2015/847. Europskog parlamenta i Vijeća. Prema odredbama ovih dokumenata pošiljatelj je, kao i primatelj obvezan predočiti identifikacijski dokument te dati podatak o svojem JMBG-u ili OIB-u.

Kako se može provjeriti isplata uputnice ili zatražiti povrat novca?

Međunarodna poštanska uputnica i međunarodna poštanska elektronička uputnica:

 • Pošiljatelj može na temelju predočene potvrde o uplati međunarodne poštanske uputnice ili međunarodne poštanske elektroničke uputnice uložiti prigovor ako smatra da uplaćeni iznos nije isplaćen primatelju. Može zahtijevati i provjeru isplate primatelju i obavijest o rezultatu provjere, a može zatražiti i povrat uputnice radi vraćanja pošiljatelju.
 • Prigovor se može uložiti u roku od šest mjeseci od datuma uplate, a podnosi se na obrascu potražnice. Potražni postupak ne naplaćuje se. Pošiljatelj će primiti odgovor najkasnije u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka.

 
Uputnica Western Uniona:

 • Pošiljatelj može na temelju predočenog WU obrasca „Slanje novca“ zatražiti provjeru isplate iznosa. Prigovor se ulaže na obrascu „zahtjev za podnošenje na uvid isplaćene uputnice i izdavanje preslika uputnice ili poštanske isprave“.
 • Pošiljatelj također može zatražiti, uz predočenje WU obrasca „Slanje novca“, i povrat novca. Za to treba popuniti obrazac „Primitak novca“ i podnijeti pisani zahtjev za povrat.
Mogu li novac poslan preko Western Uniona samo prebaciti na drugu osobu bez podizanja i zaračunava li se na to provizija?

 Zahtjev za prebacivanje novca na drugu osobu može zatražiti jedino pošiljatelj. Zahtjev je besplatan i ne plaća se provizija.