27.01.2017.

Važna pošiljka trebala mi je biti uručena do 10 sati, no međutim nije. Koja su moja prava?

Ukoliko je pošiljka uručena sa zakašnjenjem ili ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti, ili je pak naplaćen prevelik iznos poštarine, primatelj može u roku od tri mjeseca (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac može se predati u svakom poštanskom uredu, faksirati  na broj: +385 (0)1 4981 606 ili poslati na adresu elektroničke pošte: potrazni@posta.hr. Uz obrazac je potrebno priložiti i Potvrdu o primitku pošiljke. Potražni postupak provest će se u roku od trideset dana za pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno šezdeset dana za međunarodne pošiljke. Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, korisniku pripada pravo na naknadu štete sukladno odredbama članka 56. i 57. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13).