Privremeno zatvaranje Poštanskog ureda 21213 Kaštel Gomilica

Privremeno zatvaranje Poštanskog ureda 21213 Kaštel Gomilica

Obavijest za korisnike

Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se Poštanski ured 21213 Kaštel Gomilica privremeno zatvara u petak, 10. svibnja 2019. zbog rušenja objekta u kojem posluje.
Prijam pošiljaka i isporuka pošiljaka po ostavljenoj obavijesti o prispijeću obavljat će se u Poštanskom uredu 21214 Kaštel Kambelovac.
Korisnici usluga mogu predavati pošiljke i u Poštanskom uredu 21215 Kaštel Lukšić udaljenom dva kilometra od privremeno zatvorenog Poštanskog ureda 21213 Kaštel Gomilica.