Revizijski odbor

HP-Hrvatska pošta d.d. kao trgovačko društvo od javnog interesa dužna je osnovati revizijski odbor. Sastoji se od predsjednika Revizijskog odbora, člana Revizijskog odbora i predstavnika trgovačkog društva:

 • Ante Sučić, predsjednik Revizijskog odbora,
 • Željko Franić, član Revizijskog odbora,
 • Željka Perković Simeonov, predstavnica HP-Hrvatske pošte d.d.

 

 • Uprava
 • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
 • Nadzorni odbor
 • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
 • Revizijski odbor
 • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
 • Divizijski ustroj
 • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
 • Statut
 • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.