Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Dimenzije i masa paketa

Prilikom predaje paketa treba voditi računa o njegovoj masi i dimenzijama. 
Dimenzije i masa paketa

Prilikom predaje paketa treba voditi računa o njegovoj masi i dimenzijama. Dimenzije i masa paketa određene su poštanskim propisima.


Masa paketa može iznositi do 10 kg.

Dimenzije paketa:

Zbroj dužine i opsega (na najširem dijelu poprečno) paketa može iznositi do 300 cm, s tim da najveća dimenzija paketa može iznositi do 150 cm. 

Najmanje dimenzije paketa jednake su onima za pisma (najmanja dimenzija adresne strane paketa iznosi 9x14 cm).

Ako trebate poslati paket dimenzija ili mase veće od navedenih, možete ga poslati uslugom Paket24.